Audity a poradenství pro významné projekty

O nás

Realizuje vaše společnost významný projekt, jehož neúspěch by mohl ohrozit naplnění strategických cílů nebo který je natolik komplikovaný, že na jeho kontrolu nestačí stávající technické či kapacitní možnosti vaší společnosti? Potřebujete pro jednání s třetími stranami ohledně řešení problémů s projektem analýzu nezávislého odborníka?

Řešením je audit a poradenství pro významné projekty.

Před započetím projektu analyzujeme kvalitu jeho připravenosti a nastavení projektového řízení. V jeho průběhu sledujeme kvalitu plnění jednotlivých projektových cílů a milníků, nezávisle hodnotíme plnění smluvních podmínek dodavateli v rámci konkrétních fází projektu nebo v rámci dokončovacích fází.

Dále posuzujeme účelnost využití finančních prostředků v návaznosti na plán a rozpočet projektu.

To vše za dohledu kvalifikovaného projektového manažera.