Řízení rizika třetích stran

Identifikujeme a minimalizujeme rizika spojená s obchodními vztahy se zákazníky, distributory, dodavateli, zprostředkovateli a dalšími protistranami. Odhalíme skutečné vlastníky společností a možné střety zájmů dané vazbami pracovníků vaší společnosti na protistranu.