Řízení rizika podvodů (Fraud Risk Management)

Vyhodnotíme účinnost vašich stávajících etických a compliance programů, navrhneme vám, jak odstranit jejich případné nedostatky, nebo ve vaší společnosti zavedeme programy nové.

Při revizi vždy vycházíme z nejlepší praxe společností obdobné velikosti a oblasti podnikání a rizik, která vašemu podniku na základě vaší zkušenosti nejvíce hrozí.