Protikorupční služby

Za korupci a úplatkářství hrozí vaší firmě nenávratné zničení pověsti a vysoké pokuty, zvláště pokud podléhá též nadnárodní legislativě, např. americkému zákonu Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) nebo UK Bribery Act 2010.

Naše protikorupční služby vám pomohou takovým excesům předcházet, odhalovat je a adekvátně na ně reagovat. Navrhneme vám účinné protikorupční programy, vyškolíme vaše zaměstnance, provedeme kontroly, prošetříme obvinění a doporučíme opatření, která podobným případům zamezí.