Poradenství při řešení sporů

Soudní spory a mezinárodní arbitráže mají na obchodní společnosti negativní finanční dopad a mohou být hrozbou pro jejich podnikání či samotnou existenci. Je proto nezbytné shromáždit a zanalyzovat relevantní fakta a finanční i účetní data, objektivně zhodnotit pozici obou stran a připravit strategii, jak ve sporu postupovat.

Poskytneme vám odborné ekonomické poradenství a znalecké posudky pro potřeby soudního a rozhodčího řízení. Vypočítáme náhradu škody, ocenění vlastnických podílů i celých podniků nebo vypracujeme kritický rozbor výpočtů protistrany. V závislosti na procesním vývoji můžeme před soudem nebo jiným tribunálem podat svědectví v roli soudního znalce. Pokud strany usilují o mimosoudní urovnání sporu, působíme také jako kvazimediátoři či rozhodci.