Revize vnitřního řídicího kontrolního systému

O nás

Zavádění kontrolních funkcí a výborů už není doménou jen finančního sektoru. Velké a středně velké podniky také potřebují znát rizika, kterým jsou vystaveny, a chtějí je efektivně snižovat, monitorovat a řídit. Prvním krokem je nastavení vnitřního řídicího kontrolního systému (VŘKS).

  • Co by měl VŘKS obsahovat a pokrývat? Jak by měl vypadat?
  • Nevíte, zda vám fungují vnitřní kontrolní mechanismy?
  • Nejste si jisti, zda máte správně fungující kontrolní funkce a agendy?
  • Chcete vědět, zda máte správně nastavené role a odpovědnosti vedoucích pozic?

Naše služby:

  • Revize a nastavení organizačního uspořádání společnosti a vnitřních kontrolních mechanismů
  • Nastavení a implementace kontrolních funkcí a útvarů