Compliance Management System

O nás

Firmy často řeší, co by funkce compliance měla plnit, kde je její místo ve firemní struktuře, komu by měla podléhat a jak zajistit, aby pokryla veškerá rizika.

Naše služby:

 • Nastavení role a odpovědnosti compliance oddělení či funkce compliance
 • Asistence při budování compliance týmu
 • Pomoc s přípravou compliance programu
 • Nastavení compliance agend v souladu s potřebami vaší firmy
  • Whistleblowing
  • Střet zájmů
  • Vyřizování žádostí (dle GDPR)
  • Vyřizování stížností
  • Incident management a eskalační mechanismy
  • Prevence praní špinavých peněz
 • Riziková analýza hrozeb, vyhodnocení zjištěných rizik a jejich prioritizace
 • Revize kontrolních mechanismů – zhodnocení efektivity kontrol, design a implementace nových kontrol, nastavení dokumentace a procesů spojených s agendou kontrol
 • Revize vnitřních předpisů a směrnic – nastavení efektivní evidence směrnic, příprava vzoru směrnic, nastavení procesů a dokumentace včetně přípravy směrnice o řízení vnitřní předpisové základny
 • Podpora při přípravě interního vzdělávání
 • Identifikace potřebných školení a návrh jejich struktury a obsahu
 • Určení skupin zaměstnanců, kteří mají daná školení absolvovat (compliance oddělení / zainteresovaní zaměstnanci / vedení firmy / všichni zaměstnanci)