O nás

Řízení rizik je strategickým a zcela zásadním předpokladem pro úspěšné podnikání. V centru stále se zvyšujících geopolitických, reputačních a regulačních rizik stojí vaše společnost, která hrozbám musí čelit.

Abyste se mohli s těmito riziky úspěšně vypořádat, je třeba implementovat efektivní procesy řízení rizik do rozhodovacího procesu.

Naši odborníci poskytují strategické poradenství v oblasti řízení rizik. S jejich pomocí budete dělat sebevědomá rozhodnutí, která přinesou vaší společnosti skutečnou hodnotu a výsledky.

Náš tým tvoří více než sto profesionálů, najdete mezi nimi specialisty na regulatorní požadavky, řízení finančních, operačních a IT rizik, dále odborníky na interní audit, vyšetřování podvodů, pojistnou matematiku a další související oblasti.

Kombinace expertních dovedností a znalostí z různých odvětví pomáhá v rychle se měnícím rizikovém a regulatorním prostředí řešit nejsložitější výzvy a měnit je v konkurenční výhody.