„Kdo zvládne prodat dům, dokáže prodat i firmu.“ „Stačí obejít pár konkurentů, podepsat smlouvu a předat klíče od fabriky.“ Mýtů o prodejích firem koluje celá řada, podlehnout jim vás ale může vystavit zbytečnému riziku, třeba poškození pověsti nebo kývnutí na špatnou nabídku. Přečtěte si naše zkušenosti a udělejte si jasno v tom, co celý proces prodeje obnáší. 

Bez čeho/koho se prodej neobejde

Prodej firmy je komplikovaný a časově náročný proces, který vyžaduje řadu zkušeností a odborností (finanční, právní, vyjednávací a technickou). Majitelé firem si tak často na pomoc přizvou poradenskou firmu, která celý proces obstará od A do Z a umožní tak majiteli věnovat se podnikání bez ztráty kontroly nad prodejním procesem.

Zkušení poradci vědí, s jakou nabídkou, na koho a kdy se obrátit, a také se postarají o to, aby všechny zúčastněné strany zachovaly diskrétnost. Pokud by se informace o plánovaném prodeji dostala kromě potenciálních kupců k uším vašich dodavatelů, odběratelů nebo zaměstnanců, riskujete, že se jejich důvěra ve vaši firmu vážně poškodí.

Spolupráce s experty také vyšle trhu jasný signál, že jste prodej důkladně zvážili a máte maximální zájem na tom, aby proběhl profesionálně a transparentně

 

Víte, že poradci si berou větší část odměny až po úspěšném prodeji? Riziko neúspěchu transakce tak berou na sebe. Důvěryhodnost poradců také posoudíte podle referencí. Zjistěte si, kolik transakcí úspěšně dokončili a jak velké byly.

Jak funguje proces prodeje firmy s poradci

  

1. Hledání potenciálních partnerů

 • cca 2 až 3 týdny

Poradci se nejprve s vaší firmou důkladně seznámí a pak společně s vámi na základě aktuální situace na trhu a znalosti sektorů sestaví seznam potenciálních zájemců. Oslovování potenciálních partnerů pak přizpůsobí vaší situaci a potřebám. V některých případech využijí svých kontaktů a diskrétně, bez nutnosti jmenovat vaši firmu, prověří zájem potenciálních kupujících, ve většině případů ale zorganizují uzavřený tendr.

2. Sestavení profilu firmy

Paralelně s přípravou seznamu potenciálních investorů vypracují poradci stručný jednostránkový profil vaší firmy, který ji představí jako unikátní investiční příležitost. Aby na trhu nedošlo k nežádoucí „šuškandě“, připraví poradci profil anonymně a jen s obecnými informacemi. Po odeslání profilu možným kupujícím získáte první představu o tom, jaký je o vaši společnost zájem.

 

Výstupy:

 • Seznam potenciálních zájemců
 • Krátký profil vaší firmy
 • Oslovení zájemců

3. Podepsání dohod o mlčenlivosti a získání nezávazných nabídek

 • 6 až 8 týdnů

S investory, kteří o vaši firmu projeví zájem, podepíšou poradci dohodu o zachování mlčenlivosti, která bude nezbytná pro poskytnutí dalších informací včetně jména vaší firmy. V průběhu komunikace s investory vypracují konzultanti obsáhlý informační materiál (informační memorandum), na základě kterého dostanou možní kupci dostatek informací pro předložení nezávazných nabídek. Současně poradci stanoví i termín a formát pro jejich podání.

Po obdržení nezávazných nabídek se společně s poradci sejdete se zájemci a vyberete, se kterými z nich budete o prodeji dále jednat.

 

Výstupy:

 • Dohoda o zachování důvěrných informací
 • Informační memorandum
 • Nezávazné nabídky

Jakou hodnotu má firma? Metod oceňování společností je celá řada, ale skutečnou hodnotu firmy spíš než znalecký posudek prozradí sama neviditelná ruka trhu. Proto je důležité oslovit dostatek firem a vytvořit mezi zájemci konkurenční prostředí.

4. Hloubková prověrka společnosti neboli due diligence

 • 6 až 8 týdnů

Aby možní kupci mohli předložit kompletní a závazné nabídky, potřebují o vaší firmě zjistit co nejvíce informací. Ve většině případů si najmou své vlastní odborné poradce, od kterých si nechají vypracovat hloubkovou prověrku, nejčastěji ve finanční, daňové a právní oblasti.

Připravte se na to, že hloubková prověrka pro vás může být stresující a časově náročnou záležitostí. Kupující a jeho poradci budou prověřovat, jak vaše firma funguje, a odhalovat její potenciální problémy. Vyžádají si velké množství podkladů, položí spoustu dotazů a budou navštěvovat veškeré provozovny a mluvit s vašimi manažery.

Prověrky proběhnou na základě podkladů, které kupujícím poskytnete nejčastěji skrze elektronické úložiště. O koordinaci a řízení celého procesu se postarají vaši poradci, kteří zároveň pohlídají, aby probíhal, jak má, a směřoval ke kýženému cíli.

 

Výstupy:

 • Prověrka společnosti
 • Závazné nabídky

5. Uzavření transakce

 •  2 až 4 týdny

Po obdržení závazných nabídek a jejich vyhodnocení vyberete investora, se kterým chcete dojednat a uzavřít smlouvy. Nejpozději v této fázi si potřebujete najmout právního poradce a připravit se na vyjednávání o konečné podobě transakční dokumentace (nejčastěji prodejní, nájemní a manažerské/pracovní smlouvě).  Jednání mohou být kratší nebo delší, vždy jsou ale intenzivní, a právě v tomto období pro vás budou zkušenosti poradců a právníků nedocenitelné. Dokážou posoudit, co je ve smlouvách běžné, přijatelné a co už není akceptovatelné. Často také s protistranou předjednají podobu transakční dokumentace nebo některých komplikovaných bodů a vy pak získáte lepší pozici pro úspěšné uzavření dohody.

Po podpisu smluvní dokumentace následuje vypořádání transakce (převod kupní ceny a obchodních podílů) a předání společnosti. Transakční poradce bude po vašem boku až do samého konce procesu nebo jakkoliv dlouho budete potřebovat. 

Nebuďte v tom sami

V KPMG jsme připraveni vám kdykoliv přispěchat na pomoc. Můžeme zastřešit proces od samého začátku až do předání společnosti nebo se do transakce zapojit v kterékoliv z pozdějších fází. Většinu odměny si bereme až po úspěšném dokončení transakce. Pokud se s kupci nedohodnete, odměna zůstává vám.

Do procesu zapojíme jak zkušené transakční poradce, tak právníky, daňové poradce a experty na finance. 

S námi máte jistotu odborné péče firmy, která za rok provede nejvíce transakcí v Česku. Jen za rok 2021 jsme jich uzavřeli 13.

  

Rádi se s vámi potkáme a zkonzultujeme vaši situaci