Průzkum: Čeští top manažeři volají po jednodušších daních a podpoře inovací

Výsledky průzkumu Puls ekonomiky 2017

Jednodušší postup výběru a správy daní uvádějí čeští ředitelé nejčastěji mezi preferovanými opatřeními daňové politiky. Za poslední dva roky jejich podíl roste – v průzkumu KPMG Puls ekonomiky se pro zjednodušení výběru daní vyslovilo už 91 % respondentů.

1000

Kontakt

Štěpán Kačena

Head of Marketing

KPMG Česká republika

E-mail

Druhým manažery nejpreferovanějším úkolem pro českou vládu je zavedení rovné daně z příjmů fyzických osob (59 %). Pevnou horní hranici pro roční odvody z mezd na sociální pojištění by uvítala více než polovina (57 %) ředitelek a ředitelů. Na sousedním Slovensku se toto opatření přitom vůbec neřadí mezi top pět.

„Výsledky v Česku potvrzují, že tuzemské společnosti vnímají daňové zatížení mzdových nákladů jako výrazné břemeno. Pokud bychom měli přání firem shrnout jedním slovem, byla by to stabilita. Největším daňovým nepřítelem byznysu jsou opakované legislativní změny a měnící se přístup finanční správy,“ komentuje Petr Toman, partner, KPMG Česká republika.

Snížení DPH by podle průzkumu uvítalo 49 % top manažerek a manažerů. Téměř polovina oslovených (45 %) by pak uvítala zvýšení daňových pobídek na činnost v oblasti výzkumu a vývoje.

„Větší daňovou podporu výzkumu a vývoje by ocenilo více respondentů než v minulém roce. Zdá se, že manažeři si uvědomují nástup průmyslu 4.0 a uvítali by vstřícnější přístup k podpoře vývoje ze strany státu. I nadále ale za největší problém označují komplikovaná pravidla pro stanovení odečitatelné položky a přístup některých finančních úřadů při jejím prověřování,“ doplňuje Jan Linhart, partner, KPMG Česká republika.

O průzkumu

Do průzkumu Puls ekonomiky se v září zapojilo celkem 667 vysoce postavených manažerů a manažerek z osmi zemí střední a východní Evropy. Českou republiku zastupovalo 266 respondentů převážně z řad majitelů firem, generálních ředitelů a finančních ředitelů.

© 2023 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným založená dle právních předpisů České republiky a členská společnost globální organizace nezávislých členských společností KPMG, přidružených ke KPMG International Limited, soukromé anglické společnosti s ručením omezeným. Všechna práva vyhrazena.

Detailní informace o struktuře globální organizace KPMG najdete na stránce: https://home.kpmg/governance.

Spojte se s námi