Průzkum: Předávat žezlo bude letos v Česku třetina rodinných firem

Průzkum: Předávat žezlo bude třetina rodinných firem

Svoji ekonomickou perspektivu vidí pozitivně 72 % českých rodinných firem a necelá polovina jich chce expandovat do zahraničí. Nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců považují jejich majitelky a majitelé za největší problém. Předávání řídících postů dětem čeká letos třetinu rodinných podniků. Vyplývá to ze závěrů studie KPMG European Family Business Barometer.

1000

České rodinné firmy vykazují udržitelný růst a stoupající obrat. Ten zaznamenala více než polovina českých podniků (53 %). Třetina firem má stabilní a jen 16 % nižší obrat. Více než čtyři pětiny dotazovaných podniků chtějí navýšit obrat i v roce 2017. Evropské rodinné firmy jsou ve vynikající kondici také ve srovnání s celoevropským ročním hospodářským růstem. Ten činil loni 1,9 %, zatímco téměř tři čtvrtiny evropských firem rostou přes 5 % ročně.

Nejvíce si majitelé rodinných firem stěžují na absenci kvalifikovaných pracovníků. Na evropské úrovni má problémy s jejich náborem 37 % podniků, v České republice je to dokonce 70 %.

Firmy jdou do světa

Výrazným rysem rozvoje evropských rodinných podniků je nebojácná expanze na zahraniční a rizikovější trhy, například do Asie nebo Ameriky. Procento evropských rodinných firem působících v zahraničí poslední čtyři roky setrvale stoupá, z 60 % v roce 2013 na 76 % v roce 2016. Za poslední rok posílily svoje aktivity v zahraničí dvě třetiny dotazovaných evropských podniků, u českých firem to byla necelá polovina.

„Naše rodinné firmy budou také muset vyrazit do světa, aby byly schopny udržet krok se svými evropskými konkurenty. Internacionalizace českých rodinných podniků bude velký úkol pro nastupující generaci,“ uvádí Milan Bláha, partner odpovědný za služby rodinným firmám v KPMG Česká republika.

Evropské i české společnosti shodně říkají, že jejich síla spočívá ve schopnosti se rychle a pružně rozhodovat (63 % firem v ČR) a v dlouhodobé perspektivě (50 % firem v ČR). Vůbec největší devizou českých rodinných podniků jsou podle jejich představitelů sdílené hodnoty a integrita (70 %).
 

Střídání na trůnu

Díky dědictví sametové revoluce dojde tento rok k předávání žezla ve třetině českých rodinných podniků. Zatímco jejich čeští majitelé zdůrazňují důležitost finanční gramotnosti členů rodiny, Němci a evropské státy celkově staví do popředí dobrou mezigenerační komunikaci (92 % respondentů). Jen každý desátý zástupce českých podniků si myslí, že zbytek rodiny sdílí jeho nadšení pro věc. Necelých 7 % říká, že funguje vzájemná spolupráce napříč rodinou.

„Mezigenerační oboustranná komunikace je základ pro fungování rodinné firmy. Vize, zásady, očekávání a dohody je dobré mít písemně. To vám pomůže pozdější konflikty vyřešit či jim dokonce zamezit,“ vysvětluje Milan Bláha.

Vedle dobré komunikace je podmínkou hladkého předávání z generace na generaci formalizace řídicích mechanismů a procesů. Formální představenstvo má jen 47 % českých firem, evropských však 73 %. Jedním ze znaků formalizace je předání řídicí funkce člověku mimo rodinu v situaci, kdy dědička či dědic nejsou dostatečně připraveni nebo o funkci nejeví zájem. Počty zastánců této strategie na evropské úrovni rok od roku rostou. Zatímco v Česku je nástupnická generace na manažerských postech ve dvou třetinách rodinných podniků, v Evropě už jen v polovině.
 

O průzkumu

Do pátého ročníku Evropského barometru rodinných firem se zapojilo 959 podniků z 23 zemí. Většina oslovených podniků má do 250 zaměstnanců a téměř tři čtvrtiny z nich jsou ze 100 % vlastněny rodinnými příslušníky. Více než 80 % společností v průzkumu působí na trhu přes dvacet let, necelá polovina přes padesát.

European Family Businesses (EFB) je evropská federace zastupující malé, střední i velké rodinné firmy. Organizace vznikla v roce 1997 a obrat jejích členů přesahuje jeden bilion eur neboli 9 % evropského HDP. Má za cíl podporovat opatření, jež odrážejí klíčovou roli rodinných firem v evropské ekonomice a přispívají k férovějšímu podnikatelskému prostředí.

© 2023 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným založená dle právních předpisů České republiky a členská společnost globální organizace nezávislých členských společností KPMG, přidružených ke KPMG International Limited, soukromé anglické společnosti s ručením omezeným. Všechna práva vyhrazena.

Detailní informace o struktuře globální organizace KPMG najdete na stránce: https://kpmg.com/governance.

Spojte se s námi