Česko má třetí nejvyšší možnost čerpání na obyvatele z evropských fondů v CEE

Studie mapující implementaci fondů EU

Zatímco nejvyšší podíl z fondů EU mělo v letech 2007 až 2015 k dispozici Polsko, největší možnost čerpání na obyvatele měly Estonsko, Maďarsko a Česká republika. V případě Česka šlo o 2 496 eur, což výrazně převyšuje průměr zemí střední a východní Evropy, který je 1 848 eur. Vyplývá to ze studie „EU Funds in Central and Eastern Europe“ mapující proces implementace fondů EU.

1000

Kontakt pro média

Štěpán Kačena

Head of Marketing

KPMG Česká republika

E-mail
čerpání

Analýza KPMG ukazuje, že rychlost čerpání evropských fondů se v jednotlivých zemích střední a východní Evropy v průběhu let zásadně měnila. „V tomto ohledu si musíme kriticky přiznat, že Česká republika se společně s Rumunskem a Chorvatskem nedokázala včas připravit na efektivní čerpání těchto finančních prostředků,“ doplňuje Martin Kavka, který se v KPMG Česká republika věnuje finančním auditům dotačních projektů.  

Jedenáct zemí regionu mělo v letech 2007-2015 v rámci fondů EU přístup
k bezmála 176 miliardám eur, což odpovídá 14,8 % jejich souhrnného HDP. Ke konci roku 2015 bylo vyplaceno 163,66 miliard, tedy 93 %. Česká republika vyčerpala z celkové částky 15 %, na Slovensko šlo 6,6 % a do Polska pak 38,2 %.

Pro období 2014-2020 je v rámci fondů EU k dispozici celkem 189,96 miliard eur. Množství financí alokovaných na období 2014–2020 se v jednotlivých zemích významně liší – nejvyšší objem je přidělen Polsku (76,87 miliard eur), Česko má možnost čerpat 21,63 miliard, Slovensko pak 13,77. V přepočtu na jednoho obyvatele jsou na tom nejlépe Estonsko a Slovensko.

„Otázka úspěšné implementace dnes již není spjata pouze s výší prostředků alokovaných pro jednotlivé země. Úkolem pro současné období by mělo být spíše efektivní využití těchto prostředků ke skokovému zvýšení socio-ekonomické úrovně podporovaných regionů,“ vysvětluje Martin Kavka. 

O studii

Studii „EU Funds in Central and Eastern Europe“ připravuje každoročně síť KPMG ve střední a východní Evropě s využitím lokálních dat a podkladů Eurostatu.

© 2023 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným založená dle právních předpisů České republiky a členská společnost globální organizace nezávislých členských společností KPMG, přidružených ke KPMG International Limited, soukromé anglické společnosti s ručením omezeným. Všechna práva vyhrazena.

Detailní informace o struktuře globální organizace KPMG najdete na stránce: https://home.kpmg/governance.

Spojte se s námi