Profil podvodníka

Jak vypadá typický český podvodník

Nejčastějším českým podvodníkem je muž ve věku 46–55 let, který pracuje ve vedení společnosti. Mezi kolegy má velmi dobrou pověst a ve firmě působí déle než šest let. V porovnání se světovým průměrem jsou čeští podvodníci starší a působí na vyšších pozicích. Vyplývá to ze studie KPMG „Globální profil podvodníka“, kterou zpracovaly týmy forenzních auditorů pracujících na odhalování podvodů ve firmách po celém světě.

1000

Kontakt

Maroš Holodňák

Partner, Risk Consulting

KPMG Česká republika

E-mail

Český podvodník na rozdíl od kolegů z ostatních zemí ospravedlňuje podvodné jednání nejčastěji celkovou „kulturou“ ve firmě. „Je překvapivé, že v českém prostředí stále přetrvává pocit, že podvádět je běžnou součástí firemní kultury, zatímco v ostatních zemích střední a východní Evropy jsou podobně jako ve světě hlavním motivem podvodů osobní finanční ambice,“ komentuje analýzu Maroš Holodňák, Director ve forenzním oddělení KPMG Česká republika.

Téměř u třetiny případů je příčinou nekalého jednání nespokojenost s platovým ohodnocením. Za významný důvod, proč v Česku dochází k podvodům, lze považovat i snahu podvodníků splnit příliš ambiciózní rozpočet či cíle, nebo maskovat ztráty. Činí tak buď ze strachu o zaměstnání či z touhy získat finanční bonus.

Čeští podvodníci pocházejí převážně z vedení společnosti. Nejčastěji jde o výkonného (30 %), finančního (25 %) a obchodního ředitele (25 %). Ve čtyřech z pěti případů pracují podvodníci ve firmě déle než šest let. Celosvětově je podíl takto služebně starých podvodníků poloviční. Pro české podvodníky je typické, že jde o zaměstnance firmy, která je podvodem poškozena. Bylo tomu tak v 95 % případů.

profil podvodníka

Dlouhodobě a s komplicem

Podobně jako ve světě je i v České republice nejčastějším typem podvodu zpronevěra majetku a peněz, která tvoří víc než polovinu podvodů. V českém prostředí byla v posledních dvou letech velmi častá rovněž manipulace s finančními výkazy, resp. podvodné účetnictví (45 %). To koreluje právě se snahou zakrýt neplnění cílů a získat nezasloužený bonus.

Pro české prostředí je typické, že se v něm podvody dějí dlouhou dobu před odhalením. V naprosté většině případů trvá podvod déle než tři roky, ve čtvrtině případů dokonce více než šest let, což výrazně převyšuje celosvětové výsledky. „Indikuje to, že systém odhalování podvodů je u nás zřejmě méně efektivní než v jiných zemích,“ odhaduje Holodňák.

Převážná většina podvodníků (85 %) používá k podvodu komplice. Ve světě je přitom tento podíl nižší (61 %). Často jde o smíšenou skupinu dvou až pěti lidí, jak v rámci firmy, tak na straně dodavatelů nebo jiné osoby.

Nedostatečné kontroly

V drtivé většině (90 %) v ČR napomáhají ke spáchání podvodu nedostatečné kontroly. Ty jsou ve světě příčinou jen v 60 %. Ve čtvrtině případů byl podvod v Česku spáchán s využitím informačních technologií. Nejčastějším způsobem odhalení podvodu je formální oznámení na specializované informační lince, tzv. „whistleblowing“. Takto byla odhalena téměř třetina podvodů. Dalším způsobem identifikace podvodníka bylo jiné anonymní udání a v menším rozsahu odhalení vrcholovým managementem. „Domníváme se, že anonymní udání i whistleblowing jsou nejúčinnějšími detekčními kontrolami obzvláště v případech, kdy má podvodník komplice,“ uvádí Jimmy Helm, Partner ve forenzním oddělení KPMG pro střední a východní Evropu. Nejčastějším postihem pro podvodníky je propuštění. Celá čtvrtina podvodníků však bohužel vyvázne bez postihu, což je dvakrát víc než v ostatních zemí.

O studii

Studie „Globální profil podvodníka“ se opírá o stovky forenzních vyšetřování provedených mezi lety 2013 a 2015 a uvádí poznatky užitečné zejména pro profesionály působící v oblasti compliance. Analýza připravená KPMG Česká republika zahrnuje vyšetřování vedená v České republice a porovnává je s celosvětovými údaji.

© 2023 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným založená dle právních předpisů České republiky a členská společnost globální organizace nezávislých členských společností KPMG, přidružených ke KPMG International Limited, soukromé anglické společnosti s ručením omezeným. Všechna práva vyhrazena.

Detailní informace o struktuře globální organizace KPMG najdete na stránce: https://kpmg.com/governance.

Spojte se s námi