KPMG Česká republika se zařadila k 71 procentům světových firem, které vydávají zprávu o společenské odpovědnosti

KPMG Česká republika se zařadila k 71 procentům s...

Vydali jsme zprávu o našich aktivitách v oblasti CSR (Corporate Social Responsibility) za kalendářní rok 2013 – a připojili se tak k firmám, které své společensky odpovědné aktivity touto formou pravidelně zveřejňují. Těch je podle loňského průzkumu The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2013 celosvětově již 71 procent.

1000

Zpráva KPMG Česká republika nazvaná Naše cesta k udržitelnému podnikání představuje přístup firmy k této oblasti a shrnuje výsledky jejího snažení za kalendářní rok 2013. Východiskem CSR aktivit firmy je vyhodnocení největších dopadů, které má její podnikání na komunitu i životní prostředí. Realizované projekty se pak zaměřují na jejich vyvažování: firma napomáhá profesionalizaci neziskového sektoru prostřednictvím vlastního know-how, podporuje etiku a transparentnost v podnikání a věnuje se péči o své zaměstnance.

CSR aktivity KPMG Česká republika v roce 2013 v číslech:

  • vyškolila více než 100 zástupců neziskového sektoru v oblastech své odbornosti
  • věnovala 2 026 hodin práce svých odborníků službám pro bono (zdarma či za zvýhodněnou cenu) a 99 hodin na školení neziskovek
  • podpořila neziskový sektor 7 689 322 korunami (částka zahrnuje služby pro bono, čas zaměstnanců věnovaný dobrovolnictví i školení neziskovek a finanční dary)
  • umožnila svým zaměstnancům věnovat 1 704 hodin dobrovolnickým aktivitám
  • mezi společensky prospěšné projekty rozdělila 1 974 652 korun
  • 12 procent snížila od roku 2012 uhlíkovou stopu na zaměstnance. 

Při přípravě své zprávy o společenské odpovědnosti vycházela firma z mezinárodní metodiky pro vykazování udržitelného podnikání GRI G4 – Core. Zároveň aktivně – formou vzdělávání a poradenské činnosti – podporuje záměr GRI G4 napomáhat i ostatním firmám v přípravě zpráv, které budou obsahovat to, co je ve vztahu k zájmům zainteresovaných stran a dopadům na podnikání těchto firem nejdůležitější. Podle Směrnice o zveřejňování nefinančních informací schválené Evropskou komisí bude časem reporting CSR povinný pro všechny velké firmy v Evropské unii – a KPMG jim může pomoci zprávy podle potřebných kritérií vytvářet.

© 2023 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným založená dle právních předpisů České republiky a členská společnost globální organizace nezávislých členských společností KPMG, přidružených ke KPMG International Limited, soukromé anglické společnosti s ručením omezeným. Všechna práva vyhrazena.

Detailní informace o struktuře globální organizace KPMG najdete na stránce: https://home.kpmg/governance.

Spojte se s námi