Min-Sung Kim

Senior Manager

KPMG Česká republika

Min-Sung se specializuje na auditní služby a účetní poradenství pro významné společnosti v těžkém (zpracovatelském) průmyslu. Má hluboké znalosti různých účetních rámců (např. korejského GAAPu a IFRS) a rozsáhlé zkušenosti s auditem v oblasti těžkého a automobilového průmyslu. Účastnil se auditních zakázek dle korejského GAAPu a IFRS. Min-Sung se aktivně podílí na projektech účetního poradenství, zejména se zaměřením na přechod na IFRS a související ujištění, finanční due diligence a restrukturalizace. V rámci těchto projektů prokázal výraznou schopnost řídit a řešit složité problémy jak v odborné, tak i mezilidské oblasti. V souvislosti s různými poradenskými a auditními službami působil v ČR, USA, Číně, Malajsii, na Filipínách, v Saudské Arábii atd.

  • Bakalářský titul v oboru Business Administration, Han-Yang University

  • Člen Korejského institutu certifikovaných účetních