Daniel Holein

Senior Manager, Management Consulting

KPMG Česká republika

Daniel pracuje v KPMG Česká republika od roku 2009. Zaměřuje se na projekty zabývající se optimalizací finančních procesů (Controlling, Treasury, Risk Management). Dále se Daniel zaměřuje na projekty v sektoru Energetiky (model trhu v ČR a obchodování s elektrickou energií).

  • 1995 - 2001, Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta

  • 2012, Asociace certifikovaných účetních (ACCA) – Fundamental level