Soutěž podpoří projekty aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a svým zaměřením pokrývá výzkum celého dopravního sektoru u všech druhů dopravy, tj. pozemní, vodní a letecké, včetně všech typů dopravních prostředků a dopravní infrastruktury. Každý návrh musí naplnit jeden ze specifických cílů programu, kterými jsou udržitelná doprava, bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura, přístupná a interoperabilní doprava nebo automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy.

Soutěžní lhůta bude probíhat od 7. dubna do 1. června 2022. Řešení projektu je možné zahájit nejdříve v lednu a nejpozději v únoru 2023. Délka realizace projektu může činit 12 až 48 měsíců a nejzazší termín ukončení řešení projektu je stanoven na prosinec 2026. Plánovaná alokace v rámci této výzvy činí 495 mil. Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt je stanovena na 50 mil. Kč. Maximální intenzitu podpory uvádíme v následující tabulce. 

Maximální intenzita podpory

Tabulka - maximální intenzita podpory.

Kdo může získat podporu?

Uchazečem může být pouze subjekt, který má sídlo, provozovnu nebo pobočku v ČR. Projekt je možné řešit samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a lze podat neomezený počet návrhů projektu. V rámci této veřejné soutěže se podpora vztahuje na osobní náklady, náklady na subdodávky, ostatní přímé náklady a nepřímé náklady.