Česko-nizozemský tým KPMG vypracoval globální rámec pro pokročilý data management

Nový globální rámec pro pokročilý Data Management

Odborníci KPMG spojili síly a vytvořili pro globální síť KPMG jednotný standard pokročilého data managementu (ADM – Advanced Data Management). Vytvořený rámec definuje a strukturuje správu dat do klíčových disciplín a pomáhá tak organizovat data našich klientů. Zároveň pomáhá i všem profesionálům v KPMG sjednotit přístup a terminologii.

1000
Adéla Jelínková

Head of Content Marketing, Marketing and Communications

KPMG Česká republika

E-mail

Rámec ADM vypracovaly primárně týmy z České republiky
a Nizozemska, zástupci ostatních zemí ho revidovali. Česko-nizozemský tým dodal nejen samotný rámec, ale i on-line školení pro více než 800 expertů světové sítě KPMG. Dalším počinem jsou praktické dvoudenní workshopy v Praze (pro Evropu), v Kuala Lumpur (pro Asii), v Montreálu (pro obě Ameriky), v Sydney a v Melbourne (pro Austrálii).

ADM schema

Pro všechny disciplíny je definován typický seznam požadavků či problémů k řešení. Ten popisuje, jaké aktivity je potřeba realizovat, modelové výstupy a přínosy praktického zavedení. Součástí rámce je
i on-line nástroj pro vyhodnocení vyspělosti organizace (maturity assessment), který pomůže klientům rychle identifikovat konkrétní oblasti pro zlepšení. Pro praktické zavádění pak slouží sada akcelerátorů, které detailně specifikují vybrané disciplíny a výrazně tak pomáhají klientům zrychlit implementaci potřebných změn (referenční řešení, checklisty, metodické pokyny, modely, ukázky, apod.). Celý rámec je zároveň v souladu s existujícími uznávanými standardy
v oblasti data managementu, primárně DAMA, CMMI a ISO.

Jedním z hlavních lídrů celé aktivity byl Ondřej Kulhánek, který se tak stává klíčovým expertem celé poradenské sítě KPMG. Za Českou republiku vše zaštiťoval David Slánský, z české pobočky dále spolupracovali Alexandra Andiľová, Michaela Žáková, Nazeli Abrahamyan a Ondřej Bauer.

© 2023 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným založená dle právních předpisů České republiky a členská společnost globální organizace nezávislých členských společností KPMG, přidružených ke KPMG International Limited, soukromé anglické společnosti s ručením omezeným. Všechna práva vyhrazena.

Detailní informace o struktuře globální organizace KPMG najdete na stránce: https://home.kpmg/governance.

Spojte se s námi