Nejdůležitější čísla pro auditory jsou nuly a jedničky

Nejdůležitější čísla pro auditory jsou nuly a jedničky

Více než 40 % auditních výborů vidí „značné nedostatky“ ve firemních systémech pro řízení rizika, zejména kybernetického.

1000

Politická nejistota, technologie narušující zaběhnuté obchodní modely, kybernetické hrozby, intenzivnější regulační dohled a požadavky investorů na transparentnost – to vše způsobuje bolehlav auditním výborům po celém světě. Není divu, že většina z nich vyzdvihuje řízení rizik jako největší výzvu, kterým jejich firma aktuálně čelí.

Navzdory většímu zaměření na kyberbezpečnost zůstává tato oblast nepřehledná. Diskuze se přesunula z prevence na detekci hrozeb
a zamezování jejich šíření. Respondenti zdůrazňují, že by se kybernetické hrozby měly začít řešit jako plnohodnotná rizika ohrožující samotnou podstatu byznysu, nejen jako pouhý IT problém.

Většina auditních výborů říká, že jejich firmy čeká ještě dlouhá cesta
k zavedení nových mezinárodních účetních standardů
. Méně než
15 % má jasný implementační plán pro nový standard vykazování výnosů. U nového leasingového standardu je to dokonce méně než
10 % respondentů. Mnoho z těch, jichž se týká country-by-country reporting, se domnívá, že s nimi firma o tomto opatření nekomunikuje dostatečně.

Průzkumu auditních výborů KPMG Global Pulse Survey se zúčastnilo 832 respondentů ze 42 zemí světa. Stáhněte si podrobné výsledky.

© 2023 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným založená dle právních předpisů České republiky a členská společnost globální organizace nezávislých členských společností KPMG, přidružených ke KPMG International Limited, soukromé anglické společnosti s ručením omezeným. Všechna práva vyhrazena.

Detailní informace o struktuře globální organizace KPMG najdete na stránce: https://home.kpmg/governance.

Spojte se s námi