Ekonomika má podle šéfů následující tři roky růst. Optimistů je ale méně.

Ekonomika má podle šéfů následující tři roky růst.

Zatímco v roce 2016 očekávali růst v nadcházejících třech letech čtyři z pěti šéfů firem, v letošním roce to bylo již jen 65 %. Přes polovinu z nich také čeká, že na jejich podnikání bude mít větší vliv než v dřívějších letech změna politické situace. 31 % ředitelů dokonce očekává růst protekcionistických opatření na jejich domovských trzích.

1000
Radek Halíček - Partner

Řídící partner

KPMG Česká republika

E-mail

Průzkum KPMG CEO Outlook vedle názorů na vývoj ekonomiky zkoumal i další oblasti globálního podnikání. 53 % šéfů například pokládá zvýšení podílu na stávajících trzích za svou hlavní prioritu, inovace produktů a služeb pak jako prioritu vidí 47 % z nich. Ředitelky
a ředitelé firem také kladou větší důraz na reputaci své značky. Její poškození označila jako jedno z největších rizik většina z nich.

Většina šéfu také plánuje nabírat zaměstnance, 73 % z nich počítá, že se jejich počet během následujících tří let zvýší o víc než 6 %.

© 2023 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným založená dle právních předpisů České republiky a členská společnost globální organizace nezávislých členských společností KPMG, přidružených ke KPMG International Limited, soukromé anglické společnosti s ručením omezeným. Všechna práva vyhrazena.

Detailní informace o struktuře globální organizace KPMG najdete na stránce: https://home.kpmg/governance.

Spojte se s námi