Robot – váš nový kolega

Robot – váš nový kolega

V 19. století s postupem průmyslové revoluce dělníci rozbíjeli stroje, které, jak věřili, jim braly práci. Dnes stojíme podle všeho na prahu čtvrté průmyslové revoluce. Chytří roboti mají zálusk na sofistikovanou práci, dodnes téměř výsadní doménu lidí, jakou je třeba diagnóza nemoci lékaři. Budou to tentokrát vysoce kvalifikovaní pracovníci, kdo se vzbouří proti strojům?

1000
martin-hladik

Partner, Management Consulting

KPMG Česká republika

E-mail
robot

V 19. století s postupem průmyslové revoluce dělníci rozbíjeli stroje, které, jak věřili, jim braly práci. Dnes stojíme podle všeho na prahu čtvrté průmyslové revoluce. Chytří roboti mají zálusk na sofistikovanou práci, dodnes téměř výsadní doménu lidí, jakou je třeba diagnóza nemoci lékaři. Budou to tentokrát vysoce kvalifikovaní pracovníci, kdo se vzbouří proti strojům?

Technologický pokrok ve zpracování lidské řeči, v umělé inteligenci, datové analýze či integraci IT systémů umožňuje využití digitalizované pracovní síly ve formě softwarových robotů, tedy programů napodobujících pracujícího člověka, tam, kde doposud automatizace nebyla možná či byla příliš drahá. Základní a rychle dosažitelnou úrovní robotizace je tzv. RPA (Robotics Process Automation), kdy pomocí simulace „klikání“ do existujících podnikových aplikací roboti vykonávají přesně definované a strukturované postupy dnes vykonávané lidmi. Příkladem může být aplikace robotů k automatizaci regresních testů při vývoji podnikových aplikací.

Druhou úrovní je chytrá procesní automatizace, kdy roboti využívají umělé inteligence ke zpracování nestrukturovaných vstupů a učí se ze svých chyb ve spolupráci s lidskými supervizory, například při zadávání objednávek a faktur.

Třetí úrovní je pak kognitivní automatizace, kdy robot pomocí technik umělé inteligence napodobuje schopnosti člověka, jako je posuzování, odvozování hypotéz, jejich ověřování a rozhodování. K jejímu dosažení je i dnes potřeba rozsáhlých investic jak z hlediska času a peněz, tak specifických dovedností. Naproti tomu zvládnutí této úrovně robotizace s sebou ponese největší konkurenční výhodu.

Robotizace jako součást strategie

Společnostem už dnes nabízí tato nová vlna robotizace nejen rychle dostupné benefity aplikace RPA v podobě snížení operačních nákladů na pracovní sílu, vyšší produktivitu, lepší škálovatelnost zdrojů a kvalitu výsledku, ale i méně zjevné výhody, jako je snížení míry nudných pracovních úkonů zaměstnanců, lepší auditovatelnost, konzistentnost
a predikovatelnost procesů.

Ve střednědobém horizontu je třeba, aby společnosti do svých rozvojových strategií zahrnuly komplexní programy k plnému využití příležitostí všech úrovní robotizace a zvládnutí souvisejících rizik. Chytrá strategie začlenění robotizace se tak opírá o pilotní použití RPA, jejíž benefity tvoří podhoubí pro investice do dalších dvou úrovní. Business case robotizace není vhodné stavět jen na snížení nákladů na pracovní sílu v tzv. back-office, ale je třeba zahrnout přínosy rychlejšího time-to-market obchodních změn bez využití tradičního „pomalého“ vývoje a integrace IT systémů a flexibilitu využití pracovníků
k práci s vyšší přidanou hodnotou. Větší míra robotizace a automatizace v podniku totiž nemusí nutně znamenat, že zaměstnanci, jejichž práci nahradily stroje, skončí na ulici. Otevírá se pro ně prostor celé řady činností, zejména v propagaci, obchodování, vyjednávání či budování vztahu s klientem, kde je lidský faktor nezastupitelný. Hluboká aplikace robotizace proto vede k významnému doplnění strategie o analýzu organizačních dopadů, změnovou a komunikační složku.

Budoucnost s roboty

Podíváme-li se trochu dále do budoucnosti, dopad robotizace není jen na úrovni jednotlivých společností, ale významný efekt je třeba očekávat v celých odvětvích a na celospolečenské úrovni. Robotizace bude mít přímý dopad na odvětví outsourcingu a servisních center např. pomocí offshoringu, které je postaveno na snižování ceny pracovní síly.

Nevyhnutelnou součástí a zároveň výzvou pro robotizaci je prohlubování potřeby technického lidského kapitálu, kterého je i tak nedostatek. Lze předpokládat, že se giganty, jako je Google či Amazon, posunou k produkci tzv. Robot as a Service modelů kombinujících cloudové technologie provozu IT spolu s rozsáhlými bázemi dat
a trénovaných expertů.

Produkce digitální pracovní síly se může stát významným zdrojem příjmů jednotlivých škol, které nabídnou specializované roboty založené na tréninku a znalostech jejich profesorů. Může se tak stát, že lékařské fakulty budou produkovat specializované robotické praktické lékaře
a nabízet jejich služby přes cloudové platformy k integraci do prostředí jednotlivých klinik. Jednou tak v ordinaci místo svého praktického lékaře můžeme najít robota pod dohledem specialistů či menšího počtu praktiků.

Kde mohou roboti pomáhat už dnes?

Klientská obsluha a back-office (nejen v bankách a pojišťovnách)

 • zpracování klientských žádostí a dat
 • řešení likvidací v pojišťovnách (registrace, reporting)
 • aktivace nových služeb a jejich úpravy

 

Řízení financí

 • zpracování objednávek a faktur
 • rekonciliace účtů
 • auditní a finanční kontroly
 • regulatorní a manažerský reporting
 • evidence majetku
 • platy (payroll)

 

IT

 • service desk
 • regresní testování
   

Jak začít robotizovat?

Jaký je postup poradců, kteří se specializují na roboty? Nejprve se ve vaší firmě rozhlédnou, prozkoumají procesy a identifikují oblasti, kde je vhodné robotizaci využít. Zpracují strategii včetně business case
a spočítají, jaké úspory implementace přinese. Pomohou také
s výběrem vhodného nástroje a jeho zapojení. Spolu s vámi zrealizují pilotní implementaci a vybudují kompetenční centrum, které bude dále agilně nasazení robotů v organizaci rozvíjet. V neposlední řadě vás podpoří v komunikaci nutných změn a zavádění případných organizačních úprav.

© 2023 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným založená dle právních předpisů České republiky a členská společnost globální organizace nezávislých členských společností KPMG, přidružených ke KPMG International Limited, soukromé anglické společnosti s ručením omezeným. Všechna práva vyhrazena.

Detailní informace o struktuře globální organizace KPMG najdete na stránce: https://home.kpmg/governance.

Spojte se s námi