Software Asset Management krok za krokem

Software Asset Management krok za krokem

S absencí správy softwarových licencí, která se projevuje zejména rozdílem mezi reálně nasazeným a využívaným softwarem a zakoupeným množstvím licenčních oprávnění, se v současnosti potýká řada firem. Jen malá část postupně implementuje integrovaný přístup k SAM (Software Asset Management), který jim pomůže ušetřit finanční prostředky. Navíc společnosti k tomuto kroku přistupují zejména po absolvování auditu a zaplacení neplánovaných vysokých výdajů spjatých s vyřešením nálezů. Proaktivní přístup k implementaci SAM vede nejen k úspoře nákladů, ale umožňuje i přesnější interní účtování a plánování rozpočtu, jednodušší administraci softwaru a hlavně minimalizuje riziko nálezů při auditu.

1000

Implementace SAM může ušetřit až (procenta z pořizovací ceny softwaru):

6–14 % monitorováním požadavků na instalace dle priorit v čase, přerozdělením licencí a změnami v infrastruktuře; 

4–8 % vyjednáním lepší ceny licencí centralizací a agregací poptávky;

2–4 % zrušením již nepotřebné údržby a agregací poptávky;

2–4 % zrušením již nepotřebné údržby a podpory;

2–3 % restrukturalizací instalací;

1–2 % odstraněním duplikovaného softwaru

Proč se na SAM soustředí tak málo firem?

Kromě orientace na tzv. strategičtější projekty může být příčinou nedostatek odborných zdrojů na trhu a složitost celé oblasti. Experti na SAM kombinují technické dovednosti a důkladné znalosti licenčních podmínek napříč dodavateli. Velkou výzvou bývá implementace potřebných procesů a kontrol pro řízení SAM v reálném čase, neboť zasahuje i takové oblasti, jako je HR, finance, procurement a další. Často je také problém dohledat historii jednotlivých licenčních oprávnění. 

Jaký by měl být tedy váš další krok?

Pravděpodobně si komplexnost, přínosy a investici do SAM projektu začínáte uvědomovat. Možná vás čeká v blízké době audit ze strany dodavatelů, kteří si na dodržování smluvních podmínek čím dál více zakládají. V každém případě to nejhorší, co můžete dělat, je vyčkávat
a řešit až následky auditu.

V příštím vydání Marwicka vám ukážeme konkrétní opatření k identifikaci rizikových oblastí při řízení a správě licencí a následně základní kroky v rámci
implementace SAM.

© 2023 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným založená dle právních předpisů České republiky a členská společnost globální organizace nezávislých členských společností KPMG, přidružených ke KPMG International Limited, soukromé anglické společnosti s ručením omezeným. Všechna práva vyhrazena.

Detailní informace o struktuře globální organizace KPMG najdete na stránce: https://home.kpmg/governance.

Spojte se s námi