Digitalizace a konektivita ovládnou svět automobilů

Digitalizace a konektivita ovládnou svět automobilů

Letošní studie KPMG Global Automotive Executive Survey ukázala, že automobilový svět stojí na prahu doby zásadních změn. Auta se stávají čím dál více digitální záležitostí a letos si to představitelé autoprůmyslu uvědomili zcela naplno. Ukazuje to i radikální změna klíčových trendů, které budou v automobilovém průmyslu důležité do roku 2025. Zatímco v minulých letech byl tím nejdůležitějším růst na rozvíjejících se trzích, teď tento trend zaznamenal poměrně strmý pád na čtvrté místo. Mezi manažery samotných automobilek se sice drží na čele, ale celkově si odvětví uvědomuje, že bude čelit i jiným výzvám.

1000
Jan Linhart - Partner

Partner, Daňové poradenství

KPMG Česká republika

E-mail
Automobily

Ukazuje to i radikální změna klíčových trendů, které budou v automobilovém průmyslu důležité do roku 2025. Zatímco v minulých letech byl tím nejdůležitějším růst na rozvíjejících se trzích, teď tento trend zaznamenal poměrně strmý pád na čtvrté místo. Mezi manažery samotných automobilek se sice drží na čele, ale celkově si odvětví uvědomuje, že bude čelit i jiným výzvám.

Raketově tak pro celé odvětví vzrostla důležitost digitalizace
a konektivity, za extrémně důležitý považuje tento trend více než polovina respondentů. Na pozici nejdůležitějšího směru přitom digitalizace a konektivita vystřelily z loňského desátého místa.

Za pozornost stojí i další změny. Zatímco v minulých letech byly za klíčové považovány trendy downsizingu motorů a optimalizace platforem a racionalizace výroby, teď na významu ztratily. Svůj vliv zde nepochybně má kauza Dieselgate a obavy z přísnějších postupů při testování nových aut. Může to být ale dáno i tím, že automobilky dosáhly v těchto oblastech v posledních letech významných pokroků
a moc velký prostor pro zlepšení tu nevidí, takže se budou soustředit na jiné oblasti, kde mohou získat.

Těmi budou především alternativní způsoby pohonů – mezi klíčové trendy se na druhé místo z „pole poražených“ vyšvihla hybridní vozidla a hned za ně elektromobily. Alternativní pohony byly takto vysoko naposledy v roce 2013, kdy ale jejich důležitost zvyšovaly tehdejší ceny ropy. Růst má i důležitost samořiditelných vozů. 

Velké inovace

Automobilový průmysl čekají velké inovace, otázkou ale zůstává, kdo je bude přinášet. Mezi samotnými automobilkami jsou v průzkumu GAES vnímány jako nejinovativnější BMW a Toyota následované Hondou, Fordem a Teslou. V tomto případě je vidět, že samotný marketing firem funguje i mezi představiteli vlastního odvětví. Například i v oblasti elektromobilů jsou automobilky BMW a Toyota vnímány jako větší inovátoři než Tesla, která se soustředí výhradně na jejich vývoj
a výrobu. Toyota přitom klasické elektromobily nevyrábí, ale její zkušenosti s hybridním pohonem a snaha prosadit jako vhodnou alternativu vodík ji vynáší i v očích zástupců autoprůmyslu hodně vysoko. Podobně je na tom BMW, které slaví velké úspěchy se svým sub-brandem i. 

Stejně tak není americká Tesla vnímána jako největší inovátor na poli autonomní mobility, byť právě ona před nedávnem uvedla na trh funkci Autopilot, která umožňuje automatizovanou jízdu po dálnici.

Samotné automobilky ale jako by v inovacích trochu ztratily důvěru
v sebe sama. Ačkoli je 35 % manažerů z odvětví vnímá jako ty hráče, kteří přinesou zásadní inovace, právě představitelé automobilek tak optimističtí nejsou a jako větší inovátory vidí společnosti z ICT světa. 

ICT společnosti pak samozřejmě vidí sebe sama jako nositele zásadních inovací. Sebedůvěra je na místě – zatímco
v minulosti byl automobil prakticky výhradně produktem strojního inženýrství, v současnosti je čím dál více produktem elektrotechniků
a informatiků. Z mechanicky komplikovaného výrobku se stává produkt digitálně složitý a tento trend bude jen sílit. I proto automobilky vědí, že v podstatě skončila éra jednoho vývojového cyklu u automobilů. Různé části vozu se budou vyvíjet různě rychle a automobilky budou muset především v IT oblastech výrazně přidat na tempu.

Změna vztahů

Vůbec poprvé jsme do průzkumu GAES zařadili kromě manažerského
i zákaznický pohled, a to i proto, že se všeobecně předpokládá, že se
v důsledku digitalizace začne zásadně měnit vztah zákazníků
a automobilek, nastoupit mají nové obchodní modely. Představitelé autoprůmyslu v tomto ohledu doslova otočili o 180°, když se ještě vloni domnívali, že žádná změna není na pořadu dne. Dnes ji ale tuší 82 %
z nich. Existují dokonce i myšlenky, že by se některé automobilky mohly v podstatě stát OEM výrobci velkých IT společností. Tuto variantu však obecně nepovažují představitelé autoprůmyslu za příliš pravděpodobnou. Ale pokud do odvětví vstoupí třeba firmy jako Apple, mohly by své zkušenosti z outsourcingu zúročit i tady. 

Automobilky si však podle výsledků průzkumů dovedou zachovat svůj vztah se zákazníkem, ale tak jistí jako v minulosti si tím manažeři nejsou. A samotní klienti tomu věří ještě o něco méně. Přízeň si budou čím dál více budovat technologické giganty ze Silicon Valley, které chtějí na čase stráveném v autě také profitovat. Tyto firmy by chtěly vytěžit maximum z dat, jež moderní auta a jejich uživatelé vygenerují. Tady se ale možná trochu překvapivě zákazníci i manažeři
v automobilovém odvětví domnívají, že tato data mají patřit právě zákazníkům, a pokud někomu jinému, tak tedy automobilkám. Zacházení s daty bude poměrně obtížná kapitola, jelikož zákazníci při nakládání s nimi věří v podstatě jen sobě. Automobilky si tak budou muset získat jejich důvěru, aby jim data svěřili, tak jak si to manažeři přejí.

Důležitost trhů

Klesat bude v následujících letech důležitost vlastnictví auta, zákazníci budou požadovat především mobilitu jako takovou. U ní pak bude vždy tím hlavním rozhodujícím faktorem cena. Zajímavé je, že ochota nevlastnit auto je vyšší na méně vyspělých trzích a v Asii, zatímco zákazníci v USA a Evropě na svých autech lpí více. Američané poměrně zásadně, polovina respondentů chce vůz vlastnit, nikoli jen využívat služeb mobility. Vzhledem k tomu, jakým způsobem jsou auta v USA využívána, to ovšem není překvapivé.  

Zároveň to však znamená, že se bude měnit důležitost trhů a uvádění inovací na ně. Zásadní roli tu bude hrát Čína, která má velkou ochotu inovace vstřebat. Je tak možné, že se autonomní mobilita uchytí nejprve právě na rychle se rozvíjejících trzích, kde mají zákazníci menší touhu auta vlastnit. Vyspělé trhy by ovšem měly zůstat určitou „výkladní skříní“ automobilek.

Fokus: Český autoprůmysl

Rok 2015 byl pro český automobilový průmysl rekordní, vyrobeno tu bylo 1 328 788 silničních vozidel. Dařilo se v podstatě všem českým automobilkám, tedy Škoda Auto, Hyundai Motor Manufacturing Czech
a TPCA. Rekordní byl rok pro výrobce autobusů, těch tu vzniklo 4 517
a Česká republika se tak řadí mezi autobusové velmoci. Úspěšná byla i kopřivnická automobilka Tatra, která dokázala v loňském roce vyexpedovat 850 nákladních automobilů. Český automobilový průmysl se navíc může opírat i o úspěchy domácí značky v zahraničí. Ta po celém světě prodala už podruhé za sebou více než milion vozů, konkrétně 1 055 500, což je o 1,8 % více než před rokem.

© 2023 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným založená dle právních předpisů České republiky a členská společnost globální organizace nezávislých členských společností KPMG, přidružených ke KPMG International Limited, soukromé anglické společnosti s ručením omezeným. Všechna práva vyhrazena.

Detailní informace o struktuře globální organizace KPMG najdete na stránce: https://home.kpmg/governance.

Spojte se s námi