Audit budoucnosti

Audit budoucnosti

Jak vůbec mohlo dojít k poslední finanční krizi a proč před ní auditoři nevarovali včas? Většina podobných otázek pramení z nízkého povědomí o podstatě práce auditorů. To způsobuje neadekvátní a přehnaná očekávání. Ale na druhou stranu, krize by měla vést a do určité míry i vedla k odhalení možností k zlepšení v procesu auditu a stanovení plánu, jak by se tato profese měla do budoucna vyvíjet.

1000
Petr Škoda - Partner

Zástupce řídícího partnera

KPMG Česká republika

E-mail
Audit-future

Audit de facto pouze potvrzuje historické finanční informace z účetních výkazů. Akcionáři a další zainteresované osoby však stále více používají k rozhodování informace, jejichž původ musíme hledat mimo statutární účty, protože finanční výkazy často nemusejí poskytovat dostatečně hluboký a aktuální vhled do fungování firem.

Co s tím? V prvé řadě bychom se měli zaměřit na to, co ve firmách skutečně vytváří hodnoty a netrávit neúměrné množství času vyrovnáváním se s regulatorními požadavky. Ty totiž zejména
u auditorů, kteří do profese vstupují, mohou snižovat chuť podívat se na stav firmy zvídavýma očima.

Musíme také více využít toho, že auditor se firmě dostane pod kůži více než kdokoli jiný. Kromě standardního auditního výroku by auditor měl klientům nabízet také pohled na jejich společnost, který by se více zakládal na výkladu a analýze nejrůznějších oblastí firemního života
– od IT a HR přes právní oddělení a finance až po controlling a řízení rizik. Auditoři by tím pádem mohli například poskytovat širší ujištění
o informacích mimo finanční výkazy, například z oblasti nefinančních ukazatelů (fluktuace zaměstnanců, nakládání s odpady atd.), protože přesně tyto informace mohou přinášet uživatelům přidanou hodnotu.

Auditor má k tomu skutečně jedinečnou pozici. Jen ji auditoři a jejich regulátoři musejí chtít plně využít. 

© 2023 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným založená dle právních předpisů České republiky a členská společnost globální organizace nezávislých členských společností KPMG, přidružených ke KPMG International Limited, soukromé anglické společnosti s ručením omezeným. Všechna práva vyhrazena.

Detailní informace o struktuře globální organizace KPMG najdete na stránce: https://home.kpmg/governance.

Spojte se s námi