Συγκριτικά στατιστικά στοιχεία πωλητήριων εγγράφων που έχουν κατατεθεί στα επαρχιακά κτηματολογικά γραφεία κατά τα έτη 2021 και 2022

Τα πωλητήρια έγγραφα που κατατέθηκαν στο κτηματολόγιο το πρώτο τρίμηνο του 2022 ανέρχονται στα 3009 τεμάχια από 1985 το 2021, σημειώνοντας αύξηση 52%.

Δείτε συγκεντρωτικά τα στοιχεία εδώ

Πηγή:Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Νέα ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρείας/ Αυτοεργοδοτούμενου με Λογαριασμούς για το φορολογικό έτος 2020

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι ως τελευταία ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρείας (ΤΦ4), και της Δήλωσης Εισοδήματος Αυτοεργοδοτούμενου με Λογαριασμούς (ΤΦ1ΛΟΓ) για το φορολογικό έτος 2020 ορίζεται η 31η Ιουλίου 2022, χωρίς την επιβολή οποιασδήποτε επιβάρυνσης.

Πηγή:Τμήμα Φορολογίας

Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου

Το Υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε  τα εξής:

α) από τις 11 Απριλίου 2022, την κατάργηση της υποχρεωτικής χρήσης προστατευτικής μάσκας σε εξωτερικούς χώρους.

β) από τις 11 Απριλίου 2022, την κατάργηση του Safe Pass σε χώρους εργασίας, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας. Συστήνεται η διενέργεια self-test σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι σε οίκους ευγηρίας, κλειστές δομές, νοσηλευτήρια, ιατρικά κέντρα και επαγγελματίες υγείας.

γ) από τις 18 Απριλίου 2022, την κατάργηση του Safe Pass σε λιανικό εμπόριο και εμπορικά κέντρα (εξαιρούνται χώροι εστίασης εντός εμπορικών κέντρων).

δ) από τις 11 Απριλίου 2022, την αυτόματη αποδέσμευση των ατόμων που διανύουν τον περιορισμό τους ως θετικά περιστατικά κατά την 7η μέρα του αυτοπεριορισμού, χωρίς την διενέργεια τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test) νοουμένου ότι δεν παρουσιάζουν ενεργά συμπτώματα. Αποδέσμευση νωρίτερα από την 7η μέρα μπορεί να γίνει με PCR test (με αρνητικό αποτέλεσμα) την 5η ημέρα από τη διάγνωση με κόστος που βαρύνει τον  ενδιαφερόμενο. Το μέτρο θα εφαρμοστεί και σε ήδη υπάρχουσες περιπτώσεις κατά την 11η Απριλίου 2022. Ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν για κλειστές δομές, στέγες ευγηρίας και νοσηλευτήρια.

ε) από τις 11 Απριλίου 2022, τη μείωση της χρονικής περιόδου αυτοπεριορισμού από 7 σε 5 ημέρες, ατόμων που αποτελούν στενές επαφές επιβεβαιωμένου θετικού περιστατικού και βάσει του πρωτοκόλλου τίθενται σε περιορισμό, νοούμενου ότι δεν παρουσιάζουν ενεργά συμπτώματα. Υποχρέωση για τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test) κατά την 3η και 5η ημέρα από την επαφή. Το μέτρο θα εφαρμοστεί και σε ήδη υπάρχουσες περιπτώσεις κατά την 11η Απριλίου 2022.

στ) από τις 11 Απριλίου 2022, τη μείωση της χρονικής περιόδου του μέτρου “test to stay” (όπου εφαρμόζεται) από 7 σε 5 ημέρες. Το μέτρο θα εφαρμοστεί  και σε ήδη υπάρχουσες περιπτώσεις κατά την 11 Απριλίου 2022. Από τη χρήση του μέτρου “test to stay” εξαιρούνται οι μαθητές που αποτελούν ενδοοικογενειακή επαφή θετικού περιστατικού.

ζ) από τις 11 Απριλίου 2022, την επέκταση ισχύος μέτρου “test to stay” (όπου εφαρμόζεται) σε εξωσχολικές απογευματινές δραστηριότητες για τους μαθητές.

η) από τις 11 Απριλίου 2022, την κατάργηση επίδειξης Safe Pass σε επιχειρήσεις οι οποίες εξυπηρετούν κοινό, καθώς και τα Τμήματα/Υπηρεσίες του κρατικού και ευρύτερου κρατικού τομέα τα οποία εξυπηρετούν κοινό, σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, ιστορικούς χώρους, χώροι εικαστικών τεχνών και γκαλερί, σε εργοτάξια και επιχειρήσεις παρεμφερούς δραστηριότητας, σε λαϊκές αγορές, παζαράκια και λαϊκά πανηγύρια.

θ) από τις 11 Απριλίου 2022, την αύξηση της πληρότητας σε θέατρα, κινηματογράφους και αίθουσες θεαμάτων στο 100% της χωρητικότητας.

ι) από τις 11 Απριλίου 2022, όπως συστήνεται η τηλεργασία σε ποσοστό 25% σε επιχειρήσεις και οργανισμούς δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και σε αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.

ια) από τις 11 Απριλίου 2022, όπως επιτρέπονται οι επισκέψεις σε ασθενείς σε δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια με την προσκόμιση τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test) ισχύος 24ωρων (1 άτομο ανά επίσκεψη).

ιβ) από τις 2 Μάϊου 2022, όπως οι μαθητές κατά την επιστροφή τους στα σχολεία προσκομίσουν τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test) ισχύος 48 ωρών και στη συνέχεια επίδειξη Rapid test ισχύος 7 ημερών.

ιγ) από τις 11 Απριλίου 2022, όπως επιτρέπεται η διοργάνωση ομαδικών κατασκηνώσεων με την προσκόμιση Safe Pass.

ιδ) από τις 15 Απριλίου 2022, όπως η ανακοίνωση των θετικών διαγνώσεων, θανάτων και νοσηλειών, γίνεται σε εβδομαδιαία βάση.

Πηγή:Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου για έκδοση πράσινου ομολόγου

Κατά τη σημερινή του συνεδρία το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση του Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση από την Κυπριακή Δημοκρατία ενός πράσινου/βιώσιμου ομολόγου και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονομικών να προχωρήσει με όλη την απαραίτητη προεργασία για την επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος αυτού

Τα πράσινα/βιώσιμα ομόλογα αποτελούν ένα χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο προσελκύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους διεθνείς επενδυτές και η χρήση του από την Κυπριακή Δημοκρατία θα προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα καθώς θα προσφέρει πρόσβαση σε νέους επενδυτές και θα αυξήσει το ενδιαφέρον στις διεθνείς κεφαλαιαγορές για τις εκδόσεις της Δημοκρατίας και θα διευρύνει τις χρηματοδοτικές επιλογές του κράτους.

Η επιλογή προώθησης του χρηματοδοτικού αυτού εργαλείου υποδηλώνει την βούληση και προσήλωση του κράτους σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα και αναπόσπαστο μέρος της προσπάθειας για μετάβαση στην πράσινη οικονομία και την επίτευξη των οικολογικών στόχων του Κράτους στα πλαίσια των πολιτικών της Ε.Ε.

Το Υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει σε συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, κυβερνητικά Τμήματα και Υπηρεσίες στις απαραίτητες ενέργειες για την επιτυχή ολοκλήρωση του εγχειρήματος αυτού.

Πηγή:Υπουργείο Οικονομικών                    

Καταβολή κοινωνικών παροχών για τον μήνα Απρίλιο 2022

Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ανακοινώνει ότι, ενόψει των εορτών του Πάσχα, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) και η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) έχουν προβεί σε όλες τις απαραίτητες διευθετήσεις για ενωρίτερη καταβολή των δημοσίων βοηθημάτων, επιδομάτων και άλλων κοινωνικών παροχών, ως ακολούθως:

Α. Παροχές που καταβάλλονται, μέσω τραπεζικών εμβασμάτων στους λογαριασμούς των δικαιούχων:

§  Τα έκτακτα επιδόματα Δημόσιου Βοηθήματος, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΥΔΕΠ), θα εμβαστούν στις 13.4.2022 (Τετάρτη).

§  Τα μηνιαία επιδόματα Δημόσιου Βοηθήματος ( (ΥΚΕ) στις 14.4.2022 (Πέμπτη) όπως και το επίδομα του Σχεδίου Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα, συμπεριλαμβανομένου του συμπληρωματικού επιδόματος (ΥΔΕΠ).

§  Το Πασχαλινό Δώρο του Επιδόματος του Σχεδίου Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα (ΥΔΕΠ) θα εμβαστεί επίσης στις 14.4.2022 (Πέμπτη).

§  Στις 14.4.2022 (Πέμπτη) θα εμβαστεί και το Μηνιαίο Επίδομα Τέκνου σε τρίτεκνες / πολύτεκνες οικογένειες με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των οποίων το εισόδημα τους κατά το έτος 2020 δεν είχε υπερβεί τις €39.000, και με δύο ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα των οποίων το εισόδημα τους κατά το έτος 2020 δεν είχε υπερβεί τις €49.000 (ΥΔΕΠ) όπως και το Μηνιαίο Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας των οποίων το εισόδημα τους κατά το έτος 2020 δεν είχε υπερβεί τις €39.000 (ΥΔΕΠ).

§  Στις 14.4.2022 (Πέμπτη) θα εμβαστεί επίσης το Τιμητικό Επίδομα Πολύτεκνης Μάνας στους δικαιούχους για το έτος 2021 (ΥΔΕΠ).

§  Το επίδομα εγκλωβισμένων θα εμβαστεί στις 19.4.2022 (Τρίτη).

Β. Παροχές για τις οποίες εκδίδονται επιταγές

§  Τα έκτακτα επιδόματα Δημόσιου Βοηθήματος (ΥΚΕ) θα αποσταλούν στους δικαιούχους στις 13.4.2022 με ημερομηνία εξαργύρωσης τις 15.4.2022. 

§  Τα μηνιαία επιδόματα Δημόσιου Βοηθήματος (ΥΚΕ) θα αποσταλούν στους δικαιούχους στις 14.4.2022 με ημερομηνία εξαργύρωσης τις 18.4.2022.

§  Οι επιταγές για τους εγκλωβισμένους (ΥΚΕ) θα παραδοθούν στους δικαιούχους μέσω των Ηνωμένων Εθνών, στις 20.4.2022 (σε συνεννόηση με την Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Θεμάτων).

Σημειώνεται ότι, σε ότι αφορά τις επιταγές για τους Αιτητές Διεθνούς Προστασίας, θα ακολουθηθεί το χρονοδιάγραμμα των προηγούμενων μηνών και θα εκδοθούν κανονικά, δηλαδή περί τα τέλη του μήνα και όχι πριν την εορτή του Πάσχα.

Πηγή:Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today