Αύξηση στο εμβαδόν (3,8%) και μείωση στην αξία (-7,8%)

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις κατά τον Δεκέμβριο 2021 ανήλθε στις 778. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €241,1 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 224,8 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 1.040 οικιστικές μονάδες. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2021, εκδόθηκαν 8.164 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 7.023 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 16,2%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών μειώθηκε κατά -7,8% και το συνολικό εμβαδόν αυξήθηκε κατά 3,8%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 13,1%. Οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα.

Πηγή:Cystat

Δημοσιονομικοί λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για τον Ιανουάριο 2022 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €227,7 εκ. (0,9% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €151,1 εκ. (0,6% στο ΑΕΠ) για τον Ιανουάριο 2021.

ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι συνολικές δαπάνες, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2022 αυξήθηκαν κατά €69,0 εκ. (+10,8%) και ανήλθαν στα €709,2 εκ. σε σύγκριση με €640,2 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του 2021.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €25,3 εκ. (+9,7%) και ανήλθαν στα €285,9 εκ. σε σύγκριση με €260,6 εκ. το 2021. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €12,5 εκ. (+5,7%) και ανήλθαν στα €233,6 εκ. σε σύγκριση με €221,1 εκ. το 2021. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €31,1 εκ. και ανήλθαν στα €62,6 εκ. σε σύγκριση με €31,5 εκ. το 2021. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €14,9 εκ. (+42,2%) και ανήλθε στα €50,3 εκ. σε σύγκριση με €35,4 εκ. το 2021. Οι πληρωθέντες τόκοι αυξήθηκαν κατά €9,2 εκ. (+23,0%) και ανήλθαν στα €49,2 εκ. σε σύγκριση με €40,0 εκ. το 2021.

Αντιθέτως, οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €35,0 εκ. (-87,3%) και περιορίστηκαν στα €5,1 εκ. σε σύγκριση με €40,1 εκ. το 2021.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €11,0 εκ. (+95,4%) και ανήλθε στα €22,4 εκ. σε σύγκριση με €11,5 εκ. το 2021, από τον οποίο οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €3,1 εκ. (+23,9%) και ανήλθαν στα €16,1 εκ. σε σύγκριση με €13,0 εκ. το 2021.

ΕΣΟΔΑ

Τα συνολικά έσοδα, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2022 αυξήθηκαν κατά €145,6 εκ. (+18,4%) και ανήλθαν στα €936,9 εκ. σε σύγκριση με €791,3 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του 2021.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €3,5 εκ. (+1,3%) και ανήλθαν στα €278,1 εκ. σε σύγκριση με €274,6 εκ. το 2021, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) μειώθηκαν κατά €8,2 εκ. (-4,6%) και περιορίστηκαν στα €170,7 εκ. σε σύγκριση με €178,9 εκ. το 2021. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €105,0 εκ. (+44,4%) και ανήλθαν στα €341,4 εκ. σε σύγκριση με €236,4 εκ. το 2021. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €32,6 εκ. (+15,1%) και ανήλθαν στα €249,1 εκ. σε σύγκριση με €216,5 εκ. το 2021. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά  €18,9 εκ. (+57,9%) και ανήλθαν στα €51,5 εκ. σε σύγκριση με €32,6 εκ. το 2021.

Αντιθέτως, οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €1,1 εκ. (-57,9%)  και περιορίστηκαν στα €0,8 εκ. σε σύγκριση με €1,9 εκ. το 2021. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €7,3 εκ. (-47,1%) και περιορίστηκαν στα €8,2 εκ. σε σύγκριση με €15,5 εκ. το 2021. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα μειώθηκαν κατά €6,0 εκ. (-43,7%) και περιορίστηκαν στα €7,7 εκ. σε σύγκριση με €13,7 εκ. το 2021.

Πηγή:Cystat

Εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων - Συνολικές εγγραφές -17,0%

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης "Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων" που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022. Κατά τον Φεβρουάριο 2022, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 2.808, σημειώνοντας μείωση 10,1% σε σχέση με 3.123 τον Φεβρουάριο 2021. Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν μειώθηκαν κατά 4,7% στις 2.331 από 2.446 τον Φεβρουάριο 2021.

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων μειώθηκε κατά 17,0% την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022 και έφτασε τις 5.441, σε σύγκριση με 6.554 κατά την ίδια περίοδο του 2021.

(β) Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν μειώθηκαν κατά 13,5% και έφτασαν τις 4.478, σε σύγκριση με 5.178 την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 2.212 ή 49,4% ήταν καινούρια και 2.266 ή 50,6% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

(γ) Οι εγγραφές λεωφορείων μειώθηκαν στις 9 την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022, από 14 την ίδια περίοδο του 2021.

(δ) Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου μειώθηκαν στις 539 την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022, σε σύγκριση με 772 την αντίστοιχη περίοδο του 2021, σημειώνοντας μείωση 30,2%. Συγκεκριμένα, τα ελαφρά φορτηγά μειώθηκαν κατά 29,6% στα 417, τα βαριά φορτηγά κατά 26,0% στα 57 και οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 86,5% στους 7, ενώ τα οχήματα ενοικίασης αυξήθηκαν κατά 13,7% στα 58.

(ε) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων < 50κε μειώθηκαν στις 36 την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022, σε σύγκριση με 37 κατά την ίδια περίοδο του 2021.

(στ) Οι εγγραφές μοτοσικλετών > 50κε μειώθηκαν κατά 34,8% στις 315 την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022, σε σύγκριση με 483 την ίδια περίοδο του 2021.

Πηγή:Cystat

Απασχόληση – Εθνικοί λογαριασμοί: 4ο τρίμηνο 2021 (προκαταρκτική εκτίμηση)

Το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνταν κατά το 4 ο τρίμηνο του 2021 υπολογίζεται στα 451.767 άτομα, εκ των οποίων 402.117 είναι υπάλληλοι και 49.650 αυτοαπασχολούμενοι. Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, η συνολική απασχόληση για το 4 ο τρίμηνο του 2021 αυξήθηκε κατά 1,6%. Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (NACE I), της Εκπαίδευσης (NACE P), των Κατασκευών (NACE F) και των Υπηρεσιών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (NACE J). Οι πραγματικές ώρες εργασίας για το 4 ο τρίμηνο του 2021 υπολογίζονται στις 201.447 χιλιάδες, με ποσοστό αύξησης 4,9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς των Τεχνών, Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας (NACE R), των Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (NACE I), των Μεταφορών και Αποθήκευσης (NACE H), του Χονδρικού και Λιανικού εμπορίου· Eπισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών (NACE G), των Υπηρεσιών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (NACE J) και των Κατασκευών (NACE F).

Πηγή:Cystat

Παράταση φορολογικών ελαφρύνσεων ψήφισε η Βουλή

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ομόφωνα με 35 ψήφους υπέρ, δύο νομοθετήματα που επεκτείνουν τις περιόδους κατά τις οποίες παρέχονται φορολογικές ελαφρύνσεις σε επιχειρήσεις.

Με τροποποίηση του του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου παρατείνεται η περίοδος διευκόλυνσης επιχειρήσεων που αντιμετώπιζαν αντικειμενικές δυσκολίες για την έγκαιρη υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων και την καταβολή του οφειλόμενου ΦΠΑ λόγω των συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία.

Συγκεκριμένα αναστέλλεται η επιβολή επιβάρυνσης πρόσθετου ΦΠΑ και τόκου για ορισμένες κατηγορίες οικονομικής δραστηριότητας υποκείμενων στον φόρο προσώπων, για τις φορολογικές περιόδους που έχουν λήξει την 31η Μαρτίου 2021, 30ή Απριλίου 2021 και 31η Μαΐου 2021, υπό την προϋπόθεση ότι το υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο έχει υποβάλει φορολογική δήλωση για τις εν λόγω περιόδους εντός της καθορισμένης προθεσμίας και καταβάλει το οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ μέχρι τη 10η Οκτωβρίου 2021, 10η Νοεμβρίου 2021 και 10η Δεκεμβρίου 2021 αντίστοιχα.

        

Παράλληλα συμπεριλήφθηκε πρόνοια για αναστολή επιβολής επιβάρυνσης πρόσθετου φόρου και τόκου, καθώς και ποινικών μέτρων για τη φορολογική περίοδο που άρχισε την 1η Οκτωβρίου και έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021, υπό την προϋπόθεση πληρωμής του ΦΠΑ για την εν λόγω φορολογική περίοδο σε τρεις ισόποσες δόσεις, στις 10 Φεβρουαρίου 2022, 10 Μαρτίου 2022 και 10 Απριλίου 2022, για επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις κατηγορίες οικονομικής δραστηριότητας «εστιατόρια και ταβέρνες», «παροχή υπηρεσιών διατροφής σε διάφορες εκδηλώσεις», «καφενεία», «μπαρ και μπυραρίες», «νυκτερινά κέντρα διασκέδασης και δισκοθήκες» και «καφετέριες». 

Παράλληλα ψηφίστηκε τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε να επεκταθεί η ισχύς των διατάξεων οι οποίες προβλέπουν για τις εκπιπτόμενες δαπάνες για επένδυση σε καινοτόμο μικρή και μεσαία επιχείρηση μέχρι την 30ή Ιουνίου 2024.

Πηγή:Stockwatch

Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον Οίκο Standard and Poor’s

Με ανακοίνωσή του που δημοσιεύθηκε το βράδυ της Παρασκευής, 4 Μαρτίου 2022, ο διεθνής Οίκος Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Standard and Poor’s (SP), επιβεβαίωσε την πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας στην επενδυτική βαθμίδα (“BBB-“) καθώς και την θετική προοπτική στην οποία είχε κατατάξει την κυπριακή οικονομία τον (3) Σεπτέμβριο του 2021, παρά τις συνέπειες των γεωπολιτικών εξελίξεων από την κρίση της Ουκρανίας αλλά και τον συνεχιζόμενο αντίκτυπο εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.

Όπως ο ίδιος ο Οίκος SP επισημαίνει, η καταγραφή της θετικής προοπτικής της οικονομίας αντικατοπτρίζει την πιθανότητα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, για αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της κυπριακής οικονομίας μέσα στους επόμενους 24 μήνες.

Ως κύριους παράγοντες που θα επηρεάσουν την πορεία της αξιολόγησης της οικονομίας σύμφωνα με τους S&P είναι η δημοσιονομική πειθαρχία και η συνεπακόλουθη μείωση του δημόσιου χρέους, η διατήρηση μεσοπρόθεσμα υγιών ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας καθώς και η περαιτέρω μείωση του ποσού των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα.

Γενικά ο Οίκος S&P έχει αποτιμήσει θετικά τις πολιτικές της κυβέρνησης που οδήγησαν στην βελτίωση των δημοσιονομικών δεικτών κατά το 2021 και την πορεία της οικονομίας γενικότερα παράλληλα με την συνεχιζόμενη προσπάθεια μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων που συνεχίστηκε κατά την περίοδο της πανδημίας.

Παρά το γεγονός πως ο Οίκος S&P αναγνωρίζει την μεγάλη διασύνδεση της οικονομίας της Κύπρου με την οικονομία της Ρωσίας και τις πιθανές αρνητικές συνέπειες από την ρωσο-ουκρανική κρίση και τις συνεπακόλουθες κυρώσεις της ΕΕ, υιοθετεί την άποψη πως οι απορρέουσες συνέπειες θα περιοριστούν στο 2022 και η οικονομία θα επανέλθει σε ρυθμούς ανάπτυξης κατά την περίοδο 2023-2025.

Συνοψίζοντας, η απόφαση του Οίκου S&P εμπεριέχει σημαντικά θετικά σημεία για την κυπριακή οικονομία, παρά τις δυσχέρειες που δημιουργούν οι ευρύτερες γεωπολιτικές συνθήκες, και δείχνει την εμπιστοσύνη τους προς τη δυναμική της Κυπριακής οικονομίας να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις που παρουσιάζονται. Η περαιτέρω βελτίωση των δημόσιων οικονομικών και η συνεχιζόμενη εξυγίανση του τραπεζικού τομέα αναμένεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω αναβαθμίσεις του αξιόχρεου της κυπριακής οικονομίας.

Πηγή:ΥΠΟΙΚ

Σύνολο εγγεγραμμένων επιχειρηματικών οντοτήτων κατά τις 28/2/22

Μπορείτε να δείτε την γραφική παράσταση που απεικονίζει τον συνολικό αριθμό των επιχειρηματικών οντοτήτων που ήταν εγγεγραμμένες, στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, κατά τις 28 Φεβρουαρίου 2022 και αφορά Εταιρείες, Συνεταιρισμούς, Εμπορικές Επωνυμίες, Αλλοδαπές Εταιρείες, Ευρωπαϊκές Εταιρείες και Ευρωπαϊκούς Ομίλους Οικονομικού Σκοπού.

Πηγή:Κλάδος Εταιρειών, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Πωλήσεις ακινήτων

Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν το δίμηνο του 2022 τα πωλητήρια έγγραφα ακινήτων που κατατέθηκαν στο κτηματολόγιο, ξεπερνώντας τα προ πανδημίας επίπεδα του 2019 και πριν την κρίση στο Ουκρανικό που εκτιμάται ότι θα επηρεάσει τον κλάδο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα πωλητήρια έγγραφα που κατατέθηκαν στο κτηματολόγιο το δίμηνο του 2022 ανέρχονται στα 1907 τεμάχια από 1159 πέρσι σημειώνοντας αύξηση 64,5%.

Σε σχέση με το 2019 οι πωλήσεις ακινήτων παρουσιάζουν αύξηση 19,2%.

Η μεγαλύτερη αύξηση που έφθασε το 125,5% κατέγραψε η Πάφος με τα πωλητήρια έγγραφα να ανέρχονται στα 433 από 192.

Ακολουθεί η Λεμεσός όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 97,9% φτάνοντας στα 653 από 330. Αύξηση 61% παρουσίασαν και οι πωλήσεις ακινήτων στη Λάρνακα και 15,3% στη Λευκωσία.

Στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου οι πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση 8,3%.

Σε σχέση με το 2019, όλες οι πόλεις καταγράφουν αύξηση πλην της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου.

Όσον αφορά την εξωγενή ζήτηση, τα πωλητήρια έγγραφα που κατατέθηκαν το δίμηνο του 2022 ανέρχονται σε 813 τεμάχια από 360 το δίμηνο του 2021, 662 το δίμηνο του 2020 και 743 το δίμηνο του 2019.

Οι πωλήσεις σε κύπριους ανέρχονται σε 1094 φέτος, από 799 πέρσι, 819 το 2020 και 857 το 2019.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για ολόκληρο το 2021 τα οποία παρουσιάζονται και στο StatWatch, τα πωλητήρια έγγραφα που έχουν κατατεθεί ανήλθαν το 2021 στα 10347 τεμάχια έναντι 7968 το 2020, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 29,9%.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς διαβλέπουν σοβαρό αντίκτυπο στην αγορά ακινήτων λόγω της ρωσο-ουκρανικής κρίσης, ωστόσο εκτιμούν ότι σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα η Κύπρος μπορεί να επωφεληθεί τόσο από τη Ρωσία, όσο και από την Ουκρανία, λόγω των διαχρονικών φιλικών σχέσεων. Επισημαίνουν ότι βραχυπρόθεσμα, το μεγαλύτερο πλήγμα θα δεχθεί ο τομέας στη Λεμεσό.

Πηγή:Stockwatch

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today