Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή: Ιανουάριος 2022

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Ιανουάριο 2022 αυξήθηκε κατά 5,0% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2021, ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα μειώθηκε κατά 0,7%.

Συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2021, οι κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο και Μεταφορές παρουσίασαν τις μεγαλύτερες μεταβολές με ποσοστά 14,1% και 10,8% αντίστοιχα.

Σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2021, η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (-13,0%).

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2021 παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ενέργεια (25,1%). Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η κατηγορία Μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα κατέγραψε τη μεγαλύτερη μεταβολή με ποσοστό -3,7%.

Πηγή:Cystat

Οδικές μεταφορές φορτίου: 3ο τρίμηνο 2021

Μεταφορές εντός Κύπρου -0,1% και από και προς Κύπρο +1,1% .

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει νεότερα στοιχεία για τις οδικές μεταφορές φορτίου για το τρίτο τρίμηνο του 2021.

Κατά την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2021, το συνολικό βάρος των προϊόντων που μεταφέρθηκαν οδικώς εντός Κύπρου παρουσίασε μείωση 0,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ το βάρος του φορτίου που μεταφέρθηκε οδικώς από και προς την Κύπρο σημείωσε αύξηση 1,1%.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021, το συνολικό βάρος των προϊόντων που μεταφέρθηκαν οδικώς εντός Κύπρου παρουσίασε μείωση 1,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ το βάρος του φορτίου που μεταφέρθηκε οδικώς από και προς την Κύπρο σημείωσε μείωση 2,8%.

Πηγή:Cystat

Σε επίπεδα προ πανδημίας το οικονομικό κλίμα

Βελτίωση παρουσίασε το οικονομικό κλίμα το Φεβρουάριο του 2022, σύμφωνα με το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, φτάνοντας στο επίπεδο που βρισκόταν πριν την έναρξη της πανδημίας.

Το Φεβρουάριο του 2022, ο Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) για την Κύπρο βελτιώθηκε κατά 3,5 μονάδες σε σύγκριση τον Ιανουάριο του 2022, ανεβαίνοντας στις 111,5 μονάδες από 108 μονάδες.

Σύμφωνα με το ΚΟΕ, η βελτίωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ενδυνάμωση του επιχειρηματικού κλίματος στον τομέα των υπηρεσιών, και σε μικρότερο βαθμό στη βελτίωση του κλίματος στους τομείς του λιανικού εμπορίου και της μεταποίησης. Επιπρόσθετα, η αβεβαιότητα ανάμεσα σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά στην Κύπρο, όπως αποτυπώνεται στον Δείκτη Οικονομικής Αβεβαιότητας, μειώθηκε τον Φεβρουάριο.

Ωστόσο, οι προσδοκίες των επιχειρήσεων και των καταναλωτών για τη μελλοντική πορεία των τιμών υποδηλώνουν συνέχιση των ανοδικών τάσεων κατά τους επόμενους μήνες.

Στις υπηρεσίες το κλίμα σημείωσε άνοδο λόγω θετικότερων απαντήσεων για τον κύκλο εργασιών κατά το τελευταίο και το επόμενο τρίμηνο.

Το κλίμα στο λιανικό εμπόριο βελτιώθηκε ως αποτέλεσμα ευνοϊκότερων απαντήσεων για τις πωλήσεις του τελευταίου τριμήνου και πιο αισιόδοξων εκτιμήσεων για τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων κατά το επόμενο τρίμηνο.

Οι επιχειρήσεις στον τομέα της μεταποίησης αξιολόγησαν ευνοϊκότερα την τρέχουσα οικονομική τους κατάσταση, με αποτέλεσμα τη βελτίωση του κλίματος στον τομέα.

Αντίθετα, στις κατασκευές το επιχειρηματικό κλίμα υποχώρησε οριακά τον Φεβρουάριο λόγω πιο απαισιόδοξων εκτιμήσεων για την απασχόληση στον κλάδο.

Η μικρή κάμψη της καταναλωτικής εμπιστοσύνης τον Φεβρουάριο ήταν αποτέλεσμα πιο απαισιόδοξων εκτιμήσεων των καταναλωτών για τη μελλοντική οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους και της χώρας γενικότερα. Ωστόσο, τον Φεβρουάριο οι προθέσεις των καταναλωτών να προβούν σε δαπάνες για μεγάλες αγορές ενισχύθηκαν.

Τον Φεβρουάριο η αβεβαιότητα ανάμεσα σε επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς αλλά και μεταξύ των καταναλωτών υποχώρησε. Οι προσδοκίες των επιχειρήσεων και των καταναλωτών για τη μελλοντική πορεία των τιμών παρέμειναν σε πολύ υψηλά επίπεδα, προδιαγράφοντας συνέχιση των ανοδικών πιέσεων στις τιμές.

Πηγή:Stockwatch

Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών: Ιανουάριος 2022

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον μήνα Ιανουάριο 2022 ανήλθε στις 121,17 μονάδες (με βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 1,26% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 16,55%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, καταγράφηκαν αυξήσεις στα μεταλλικά προϊόντα (26,10%), στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (19,87%), στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (13,76%), στα προϊόντα ορυκτών (6,35%) και στα ορυκτά (5,33%).

Πηγή:Cystat

Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα)

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει τη μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα)” για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2021. Η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για την ποσότητα και την αξία των εισαγωγών και των εξαγωγών των εγχώρια παραγόμενων και ξένων προϊόντων, κατά εξαψήφιο κώδικα εμπορεύματος της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και κατά κύριο εμπορικό εταίρο.

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2021 ήταν €7.775,6 εκ. σε σύγκριση με €6.928,6 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2020, σημειώνοντας αύξηση 12,2%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε Κράτη Μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2021 ήταν €2.945,8 εκ. σε σύγκριση με €2.556,0 εκ. για την ίδια περίοδο του 2020, σημειώνοντας αύξηση 15,3%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €4.829,8 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2021 σε σύγκριση με €4.372,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

(β) Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η κύρια πηγή προμήθειας αγαθών προς την Κύπρο με μερίδιο €5.033,2 εκ. επί των συνολικών εισαγωγών, ενώ οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήταν €576,9 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2021. Οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €2.165,5 εκ.

(γ) Οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθαν σε €804,7 εκ., ενώ οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήταν €395,3 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2021. Οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €1.745,8 εκ.      

Η μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα)” για την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2021 διατίθεται δωρεάν στη διαδικτυακή πύλη της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Πηγή:Cystat

Ηλεκτρονική διεύθυνση για αιτήματα επιστροφής Ετήσιων Εκθέσεων (ΗΕ32)

To Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ανακοινώνει ότι έχει δημιουργηθεί ηλεκτρονικό ταχυδρομείο supportHE32@drcor.meci.gov.cy στο οποίο μπορεί το κοινό να αποστέλλει αιτήματα για επιστροφή ΗΕ32 (Ετήσιες Εκθέσεις με Οικονομικές Καταστάσεις) οι οποίες είναι υπό εξέταση, δηλαδή δεν έχουν καταχωρηθεί στο φάκελο της εταιρείας.

Στο αίτημα να γίνεται αναφορά σε έναν από τους 3 λόγους επιστροφής της ΗΕ32 δηλαδή:

  1. Ανέβασμα στο σύστημα λανθασμένων οικονομικών καταστάσεων
  2. Λανθασμένη ημερομηνία αναφοράς / σύνταξης
  3. Υποβολή προγενέστερων εγγράφων μετά την υποβολή της ΗΕ32

Να ληφθούν υπόψιν τα πιο κάτω:

  • Στην περίπτωση επιστροφής λόγω λανθασμένης ημερομηνίας αναφοράς / σύνταξης θα γίνεται από το Τμήμα ο απαραίτητος έλεγχος και το Τμήμα θα προβαίνει σε επιστροφή μόνο στις περιπτώσεις που το επιτρέπει το μητρώο της κάθε εταιρείας.
  • Αίτημα για επιστροφή μπορεί να υποβάλει μόνο ο αιτητής που υπέβαλε και πλήρωσε για την ΗΕ32

Πηγή:Κλάδος Εταιρειών, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today