Οι Χειμερινές Προβλέψεις της Κομισιόν για την Κύπρο

Εκτίμηση για αύξηση 4,1% του πραγματικού ΑΕΠ της Κύπρου το 2022 και 3,5% το 2023 καταγράφει η Κομισιόν στις Χειμερινές Προβλέψεις της για την ευρωπαϊκή οικονομία οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν την Πέμπτη. Όσον αφορά τον πληθωρισμό, η Κομισιόν αναμένει πως θα αυξηθεί περαιτέρω το 2022 στο 2,6%, προτού μετριαστεί στο 1,2% το 2023.

Γενικότερα για την οικονομία της ΕΕ, οι Χειμερινές Προβλέψεις σημειώνουν πως η οικονομία της ΕΕ επεκτάθηκε σημαντικά κατά 5,3% το 2021 και αναμένεται να σημειώσει ανάπτυξη 4,0% το 2022 και 2,8% το 2023. Στην ευρωζώνη η ανάπτυξη αναμένεται επίσης να φτάσει στο 4,0% το 2022 και να μετριαστεί στο 2,7% το 2023.

Μετά την σημαντική ανάκαμψη που ξεκίνησε στην Ευρώπη την περασμένη άνοιξη και συνεχίστηκε μέχρι τις αρχές του φθινοπώρου, η προοπτική ανάπτυξης στην ΕΕ υπολογίζεται πως έχει επιβραδυνθεί στο 0,4% κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2021, σε σύγκριση με 2,2% το προηγούμενο τρίμηνο.

Πάντως η ΕΕ στο σύνολό της έχει φτάσει στα προ-πανδημίας επίπεδα ΑΕΠ κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021, και όλα τα κράτη μέλη αναμένεται πως θα περάσουν αυτό το ορόσημο πριν το τέλος του 2022.

Η Κομισιόν έχει επίσης αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τον πληθωρισμό σε σχέση με τις Φθινοπωρινές Προβλέψεις.

Ειδικότερα όσον αφορά την Κύπρο, όπως αναφέρεται στο σχετικό κεφάλαιο των Χειμερινών Προβλέψεων, το ΑΕΠ της χώρας «σημείωσε σημαντική ανάκαμψη μετά την απότομη συρρίκνωση του 2020», ωστόσο η ανάπτυξη κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021 ήταν λίγο χαμηλότερη από τις εκτιμήσεις που καταγράφονταν στις φθινοπωρινές προβλέψεις, φτάνοντας στο 1,5% από το ένα τρίμηνο στο άλλο.

Όσον αφορά την πορεία του πραγματικού ΑΕΠ κατά τα πρώτα τρία τρίμηνα του 2021, η Κομισιόν σημειώνει αυξήθηκε κατά 5,3% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρσι.

Κύριος μοχλός της οικονομικής ανάπτυξης σύμφωνα με τα στοιχεία ήταν «η εσωτερική ζήτηση, η οποία στηρίχθηκε από δημοσιονομικά κίνητρα καθώς και εξαγωγές υπηρεσιών μεταξύ άλλων στον τομέα του τουρισμού».

Ειδικότερα, την περίοδο από τον Ιανουάριο μέχρι τον Οκτώβριο του 2021 «τα έσοδα από τον τουρισμό συνέχισαν να ανακτούν το χαμένο έδαφος και έφτασαν στο 53% των επιπέδων του 2019 για την ίδια περίοδο».

Η Κομισιόν επισημαίνει ακόμα πως παρά την μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων στα τέλη του 2021 και τις αρχές του 2022, το οικονομικό κλίμα παρέμεινε υψηλό μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων, με την ανάπτυξη του πραγματικού ΑΕΠ να αναμένεται να αυξηθεί κατά 5,3% το 2021 σε ετήσια βάση.

Η ανάπτυξη αναμένεται να επιβραδυνθεί κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 λόγω του πρόσφατου κύματος λοιμώξεων και της διάβρωσης της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών που επέφερε ο ψηλός πληθωρισμός.

Η επέκταση της οικονομίας αναμένεται να ξεκινήσει ξανά κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022, «με τη στήριξη της υψηλής εμβολιαστικής κάλυψης στον ενήλικο πληθυσμό και τον αναμενόμενο περιορισμό των απαγορεύσεων που σχετίζονται με την πανδημία» όπως σημειώνεται.

Οι προοπτικές για τον τουριστικό τομέα θεωρούνται επίσης θετικές βάσει των δεδομένων για τις προγραμματισμένες διεθνείς πτήσεις.

Η Κομισιόν προβλέπει αύξηση κατά 4,1% του πραγματικού ΑΕΠ της Κύπρου το 2022, αύξηση που αναμένεται πως θα βασιστεί «κυρίως στην εσωτερική ζήτηση, και ειδικότερα επενδύσεις που θα έχουν ενισχυθεί από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και από μια μικρή συνεισφορά από τις καθαρές εξαγωγές». Το 2023 η ανάπτυξη αναμένεται να μετριαστεί στο 3,5%.

Όσον αφορά την αύξηση του πληθωρισμού λόγω των υψηλών τιμών της ενέργειας, η Κομισιόν επισημαίνει πως ο πληθωρισμός (ΕνΔΤΚ) αυξήθηκε στο 4,6% κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2021, αυξάνοντας τον πληθωρισμό για ολόκληρο τον χρόνο στο 2,3% για το 2021, σε σύγκριση με -1,1% το 2020. Ο πληθωρισμός αναμένεται πως θα αυξηθεί περαιτέρω στο 2,6% το 2022 προτού συγκρατηθεί στο 1,2% το 2023, προστίθεται.

Πηγή:Philenews

Αύξηση 16% στα φορολογικά έσοδα το 2021

Διψήφια αύξηση παρουσίασαν το 2021 τα φορολογικά έσοδα του κράτους λόγω της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων και της επιστροφής στην κανονικότητα.

Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος φορολογίας, τα φορολογικά έσοδα του κράτους ανήλθαν στα €5 δισ. το 2021 από €4,3 δισ. το 2020 σημειώνοντας αύξηση €677,2 εκατ.

Το ύψος των φορολογικών εσόδων είναι το μεγαλύτερο από το 2013 που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Σε σχέση με το 2019, τα φορολογικά έσοδα είναι αυξημένα κατά €441 εκατ.

Σημαντική άνοδο κατέγραψε ο φόρος εισοδήματος και ο ΦΠΑ.

Τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος ανήλθαν στα €2 δισ., καταγράφοντας αύξηση €335,6 εκατ. από το 2020.

Τα έσοδα από ΦΠΑ αυξήθηκαν κατά €206,5 εκατ. φθάνοντας στο €1,96 δισ.

Τα έσοδα από την επιβολή ΦΠΑ στα τελωνεία ανήλθαν στα €531,9 εκατ. σημειώνοντας ετήσια αύξηση €118 εκατ.

Τα έσοδα από την έκτακτη εισφορά για την άμυνα ανήλθαν στα €265,9 εκατ. καταγράφοντας μείωση €23,7 εκατ.

Τα έσοδα από το φόρο κεφαλαιουχικών κερδών ανήλθαν στα €112,5 εκατ. καταγράφοντας άνοδο €31 εκατ.

Πηγή:Stockwatch

Έκδοση νέου Τύπου - Ν.270 – Δήλωση Μεταβίβασης Ακινήτου σύμφωνα με τον περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμο, ΑΡ. 9/1965

Στο πλαίσιο της άμεσης εξυπηρέτησης του κοινού, το Τμήμα Κτηματολογίου  και Χωρομετρίας ανακοινώνει ότι, έχει προχωρήσει στην αναθεώρηση του Τύπου Ν. 270, που αφορά τη Δήλωση Μεταβίβασης Ακινήτου, σύμφωνα με τον περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμο, Aρ. 9/1965.

Από τις 2 Απριλίου 2022, ο νέος Τύπος Ν. 270 θα εκδίδεται σε μορφή/μέγεθος Α4 και οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται ηλεκτρονικά τον πιο πάνω Τύπο μέσω της Διαδικτυακής Πύλης  του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και να καταχωρούν ηλεκτρονικά όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για τη συμπλήρωση αυτού.

Επιπρόσθετα, ο νέος Τύπος Ν. 270 (μορφή/ μέγεθος Α4) θα  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στα κατά τόπους Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 και ως εκ τούτου οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα της χειρόγραφης συμπλήρωσης αυτού.  Από τις 2 Ιανουαρίου 2023, θα επιτρέπεται μόνο η ηλεκτρονική συμπλήρωση του εν λόγω Τύπου.

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις, το κοινό μπορεί να επισκέπτεται τη Διαδικτυακή Πύλη του Τμήματος.

Άδειες οικοδομής - Αύξηση στο εμβαδόν (1,2%) και μείωση στην αξία (-11,1%)

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις κατά τον Νοέμβριο 2021 ανήλθε στις 715. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €197,7 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 194,6 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 918 οικιστικές μονάδες.

 Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2021, εκδόθηκαν 7.386 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 6.375 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 15,9%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών μειώθηκε κατά -11,1% και το συνολικό εμβαδόν αυξήθηκε κατά 1,2%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 10,8%. Οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα.

Πηγή:Cystat

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ): Ιανουάριος 2022

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Ιανουάριο 2022 μειώθηκε κατά 0,53 μονάδες και έφτασε στις 104,57 μονάδες σε σύγκριση με 105,10 μονάδες τον Δεκέμβριο 2021. Ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο 2022 αυξήθηκε με ρυθμό 5,4%.

Οι μεγαλύτερες μεταβολές στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2021 καταγράφηκαν στον Ηλεκτρισμό με ποσοστό 26,3% και στα Πετρελαιοειδή με ποσοστό 25,3%. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η μεγαλύτερη μεταβολή παρουσιάστηκε στα Γεωργικά Προϊόντα με ποσοστό 4,3%.

Συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2021, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (14,1%) και Μεταφορές (13,3%).

 Σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2021, η μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή σημειώθηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (-12,7%). Τη μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιανουαρίου 2022 σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2021 είχαν οι κατηγορίες Μεταφορές (1,91) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (1,67). Τη μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα είχε η κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (-0,99).

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιανουαρίου 2022 σε σύγκριση με το δείκτη του Ιανουαρίου 2021 είχαν τα πετρελαιοειδή (1,83) και ο ηλεκτρισμός (0,88). Τέλος, τα είδη ένδυσης (-0,67) και τα είδη υπόδησης (-0,32) είχαν την μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιανουαρίου 2022 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα.

Πηγή:Cystat

Εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης "Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων" για τον Ιανουάριο 2022.

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων τον Ιανουάριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Κατά τον Ιανουάριο 2022, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 2.633 σε σχέση με 3.431 τον Ιανουάριο 2021, σημειώνοντας μείωση 23,3%.

(β) Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν μειώθηκαν κατά 21,4% και έφτασαν τις 2.147, σε σύγκριση με 2.732 τον αντίστοιχο μήνα του 2021. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 1.111 ή 51,7% ήταν καινούρια και 1.036 ή 48,3% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

(γ) Οι εγγραφές λεωφορείων μειώθηκαν στις 2 τον Ιανουάριο 2022, από 4 τον ίδιο μήνα του 2021.

(δ) Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου μειώθηκαν στις 280 τον Ιανουάριο 2022, σε σύγκριση με 383 τον αντίστοιχο μήνα του 2021, σημειώνοντας μείωση 26,9%. Συγκεκριμένα, τα ελαφρά φορτηγά μειώθηκαν κατά 28,6% στα 215, τα βαριά φορτηγά κατά 27,5% στα 29 και οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 82,6% στους 4, ενώ τα οχήματα ενοικίασης αυξήθηκαν κατά 68,4% στα 32.

(ε) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων < 50κε μειώθηκαν στις 5 τον Ιανουάριο 2022, από 14 τον αντίστοιχο μήνα του 2021.

(στ) Οι εγγραφές μοτοσικλετών > 50κε μειώθηκαν κατά 32,6% στις 174 τον Ιανουάριο 2022, σε σύγκριση με 258 τον ίδιο μήνα του 2021.

Πηγή:Cystat

Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία

Κατά τον μήνα Νοέμβριο 2021, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία έφθασε στις 157,4 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 17,8% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2020. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 13,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Νοέμβριο 2021 ο δείκτης έφτασε τις 160,3 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 14,1% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2020. Άνοδος σημειώθηκε επίσης στους τομείς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 41,5%, παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 23,2% και μεταλλείων και λατομείων κατά 14,2%.

Πηγή:Cystat

Στατιστικές εξωτερικού εμπορίου

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι είναι διαθέσιμα τα τελικά στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Νοέμβριο 2021 και τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον Δεκέμβριο 2021.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Νοέμβριο 2021 ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) ήταν €924,6 εκ. τον Νοέμβριο 2021 σε σύγκριση με €692,9 εκ. τον Νοέμβριο 2020, σημειώνοντας αύξηση 33,4%.

(β) Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Νοέμβριο 2021 ήταν €145,2 εκ. σε σύγκριση με €98,5 εκ. τον Νοέμβριο 2020, καταγράφοντας αύξηση 47,4%. Η αξία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων για τον Νοέμβριο 2021 ανήλθε σε €137,5 εκ. σε σύγκριση με €92,1 εκ. τον Νοέμβριο 2020, ενώ η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων για τον Νοέμβριο 2021 ανήλθε στα €5,9 εκ. έναντι €4,3 εκ. τον Νοέμβριο 2020.

(γ) Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Νοέμβριο 2021 ήταν €223,4 εκ. σε σύγκριση με €49,2 εκ. τον Νοέμβριο 2020, σημειώνοντας αύξηση 354,1%.

Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στη μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)” για τον μήνα Νοέμβριο 2021, η οποία διατίθεται δωρεάν στη διαδικτυακή πύλη της Στατιστικής Υπηρεσίας, στο μέρος Εκδόσεις, κάτω από το στατιστικό υπόθεμα Εξωτερικό Εμπόριο.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Με βάση προκαταρκτικά στοιχεία, οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Δεκέμβριο 2021 συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Oι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €692,5 εκ. σε σύγκριση με €713,5 εκ. τον Δεκέμβριο 2020, καταγράφοντας μείωση 3,0%. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Δεκέμβριο 2021 ήταν €425,5 εκ. και από τρίτες χώρες €267,0 εκ. σε σύγκριση με €397,0 εκ. και €316,5 εκ. αντίστοιχα τον Δεκέμβριο 2020. Οι εισαγωγές τον Δεκέμβριο 2021 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €12,4 εκ. έναντι €120,4 εκ. τον Δεκέμβριο 2020.

(β) Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Δεκέμβριο 2021 ήταν €334,1 εκ. σε σύγκριση με €190,6 εκ. τον Δεκέμβριο 2020, σημειώνοντας αύξηση 75,3%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Δεκέμβριο 2021 ήταν €60,9 εκ. και προς τρίτες χώρες €273,2 εκ., σε σύγκριση με €58,8 εκ. και €131,8 εκ. αντίστοιχα τον Δεκέμβριο 2020. Οι εξαγωγές τον Δεκέμβριο 2021 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €158,0 εκ. έναντι €43,0 εκ. τον Δεκέμβριο 2020.

(γ) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2021 ήταν €8.468,1 εκ. σε σύγκριση με €7.642,1 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2020, σημειώνοντας αύξηση 10,8%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε Κράτη Μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2021 ήταν €3.279,9 εκ. σε σύγκριση με €2.746,6 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2020, σημειώνοντας αύξηση 19,4%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €5.188,2 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2021 σε σύγκριση με €4.895,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Πηγή:Cystat

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today