Παράταση Υποβολής Δηλώσεων Παρακράτησης ΕΑΕ και ΓεΣΥ σε Τόκους (ΤΦ 602) και σε Μερίσματα (ΤΦ 603)

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι παρατείνεται μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2022 η υποβολή της Δήλωσης Παρακράτησης Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς και ΓεΣΥ σε Τόκους (ΤΦ 602) και της Δήλωσης Παρακράτησης Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς και ΓεΣΥ σε Μερίσματα (ΤΦ 603).

Επίσης, το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι το έντυπο ΤΦ623 έχει αντικατασταθεί και στη θέση του υποβάλλονται το Μέρος 5.1.1.Α της Δήλωσης Τ.Φ.4  του έτους απόκτησης κερδών (έτος βάσης), το Μέρος 5.1.1.Β της Δήλωσης Τ.Φ.4 του έτους Λογιζόμενης Διανομής και το ηλεκτρονικό έντυπο ΤΦ 603 για τον 12ο μήνα απαντώντας «ΝΑΙ» στην ερώτηση «ΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΦΟΡΑ ΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗ;».

Στην περίπτωση αυτή η υποβολή θεωρείται ότι αφορά Λογιζόμενη Διανομή. Σημειώνεται ότι το έντυπο αυτό υποβάλλεται ΜΟΝΟ εάν το φορολογούμενο πρόσωπο έχει κάνει παρακράτηση ή είχε υποχρέωση να κάνει παρακράτηση ΕΑΕ ή / και ΓεΣΥ και πρέπει να υποβληθεί από το έτος Λογιζόμενης Διανομής 2019 (έτος βάσης κερδών 2017).

Εξάλλου, το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, με βάση πληροφόρηση που έλαβε από τις Φορολογικές Αρχές Βουλγαρίας, από τις 4 Ιανουαρίου οι αριθμοί εγγραφής ΦΠΑ συγκεκριμένων προσώπων τα οποία είναι εγγεγραμμένα στη Βουλγαρία για σκοπούς ΦΠΑ, έχουν αλλάξει.

Ως εκ τούτου, εμπορευόμενοι οι οποίοι, από την πιο πάνω ημερομηνία, πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών ή/και παροχές υπηρεσιών προς εγγεγραμμένους εμπορευόμενους ΦΠΑ Βουλγαρίας, θα πρέπει να ζητήσουν τον νέο αριθμό εγγραφής ΦΠΑ Βουλγαρίας τον οποίο να επαληθεύσουν μέσω της ιστοσελίδας της ΕΕ στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/, πριν την έκδοση τιμολογίου και τη συμπλήρωση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.

Μειωμένες οι τιμές κατοικιών, ενοικίων

Η Κύπρος είναι από τις λίγες χώρες της ΕΕ που παρουσιάζουν μείωση στις τιμές των κατοικιών και ενοικίων σε σχέση με το 2010, όπως διαφαίνεται από στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

Συγκρίνοντας το τρίτο τρίμηνο του 2021 με το 2010, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν περισσότερο από τα ενοίκια σε 18 κράτη μέλη της ΕΕ.

Οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν σε 23 χώρες της ΕΕ και μειώθηκαν σε τέσσερις, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην Εσθονία (+141%), την Ουγγαρία (+118%), το Λουξεμβούργο (+117%), τη Λετονία (+106%) και την Αυστρία (+104%) ).

Μείωση παρατηρήθηκε στην Ελλάδα (-28%), στην Ιταλία (-12%), στην Κύπρο (-6%) και στην Ισπανία (-0,5%).

Για τα ενοίκια, η εικόνα ήταν διαφορετική. Κατά τη σύγκριση του τρίτου τριμήνου του 2021 με το 2010, οι τιμές αυξήθηκαν σε 25 κράτη μέλη της ΕΕ και μειώθηκαν σε δύο, με τις υψηλότερες αυξήσεις στην Εσθονία (+162%), στη Λιθουανία (+111%) και στην Ιρλανδία (+68%).

Μείωση καταγράφηκε στην Ελλάδα (-25%) και στην Κύπρο (-3%).

Τα ενοίκια και οι τιμές των κατοικιών στην ΕΕ συνέχισαν τη σταθερή τους άνοδο το τρίτο τρίμηνο του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,2% και 9,2% αντίστοιχα, σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2020.

Μεταξύ του 2010 και του δεύτερου τριμήνου του 2011, οι τιμές των κατοικιών και τα ενοίκια στην ΕΕ ακολούθησαν ίδια πορεία, αλλά από το δεύτερο τρίμηνο του 2011, η πορεία έχει αποκλίνει σημαντικά.

Ενώ τα ενοίκια αυξάνονταν σταθερά καθ' όλη την περίοδο έως το τρίτο τρίμηνο του 2021, οι τιμές των κατοικιών παρουσίασαν σημαντικές διακυμάνσεις.

Μετά από μια απότομη πτώση μεταξύ του δεύτερου τριμήνου του 2011 και του πρώτου τριμήνου του 2013, οι τιμές των κατοικιών παρέμειναν λίγο πολύ σταθερές μεταξύ 2013 και 2014. Στη συνέχεια, υπήρξε ταχεία άνοδος στις αρχές του 2015, από τότε που οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν με πολύ ταχύτερο ρυθμό από τα ενοίκια.

Την περίοδο 2010 έως το τρίτο τρίμηνο 2021, τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 16% και οι τιμές των κατοικιών κατά 39%.

Από το 2010, οι τιμές των κατοικιών υπερδιπλασιάστηκαν στην Εσθονία, την Ουγγαρία, το Λουξεμβούργο, τη Λετονία και την Αυστρία.

Πηγή: Stockwatch

Εισαγωγές, πωλήσεις και αποθέματα πετρελαιοειδών

Κατά τον Δεκέμβριο 2021, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 129.519 τόνους, σημειώνοντας αύξηση 23,8% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2020. Άνοδος σημειώθηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (179,2%) και σε πλοία (135,7%), καθώς και σε όλα σχεδόν τα άλλα καύσιμα. Ενδεικτικά, αυξήθηκαν οι πωλήσεις ασφάλτου (19,7%), κηροζίνης (19,0%), πετρελαίου θέρμανσης (16,4%), βενζίνης (7,6%) και πετρελαίου κίνησης (1,2%). Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν άνοδο της τάξης του 7,2% στους 64.217 τόνους. Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2021 σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2021 σημείωσαν αύξηση 12,0%. Ενδεικτικά, οι πωλήσεις της βενζίνης αυξήθηκαν κατά 8,5% και του πετρελαίου κίνησης κατά 2,7%, ενώ αντίθετα οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα κατέγραψαν πτώση 23,1%.Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Δεκεμβρίου 2021 μειώθηκαν κατά 3,6% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα. Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά το έτος 2021 παρουσίασαν άνοδο 6,8% σε σύγκριση με το 2020. Οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα αυξήθηκαν κατά 63,9%, ενώ αυξήσεις σημειώθηκαν επίσης στις πωλήσεις ασφάλτου (36,9%), βενζίνης (7,3%) και πετρελαίου κίνησης (7,2%). Αντίθετα, μειώσεις παρατηρήθηκαν στις πωλήσεις κηροζίνης (-11,5%), πετρελαίου θέρμανσης (-9,2%), καθώς και στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (-5,2%). Kατά το 2021, oι πωλήσεις από τα πρατήρια πετρελαιοειδών ανήλθαν στους 659.863 τόνους, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 4,9% σε σχέση με το 2020.

Παροχή έκτακτου επιδόματος για τους κατοίκους των ορεινών περιοχών

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει πως, το Υπουργικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξήσεις στα καύσιμα, τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αλλά και τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στις ορεινές περιοχές, αποφάσισε την παραχώρηση εφάπαξ έκτακτου βοηθήματος για τη φετινή χρονιά, σε όλους τους κατοίκους των κοινοτήτων με υψόμετρο μεγαλύτερο των 600μ., που ήταν λήπτες του εν λόγω επιδόματος κατά το έτος 2021.

Το εφάπαξ ποσό θα είναι ίσο με το 50% του ποσού που τους είχε παραχωρηθεί.

Από το επίδομα επωφελούνται:

19.000 άτομα από 7.500 νοικοκυριά σε 110 κοινότητες, με την πρόσθετη συνολική δαπάνη να ανέρχεται στα € 2,1 εκ.

Παρατίθενται κάποια ενδεικτικά παραδείγματα ανά υψόμετρο και σύνθεση οικογένειας:

Πηγή Υπουργείο Εσωτερικών: Παραδείγματα

Ηλεκτρονική Καταχώριση Υποθέσεων στο Δικαστήριο

Από την 1η Φεβρουαρίου, 2022, όλες ανεξαίρετα οι νέες υποθέσεις θα καταχωρίζονται ηλεκτρονικά και καμία υπόθεση δεν θα καταχωρίζεται με φυσική μορφή, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναφορικά με το iJustice, την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ.

Το Ανώτατο Δικαστήριο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του αναφορικά με το σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρισης iJustice, ημερομηνίας 21 Δεκεμβρίου, 2021, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, υπενθυμίζει ότι η εν λόγω ανακοίνωση αφορά όλα τα Δικαστήρια, εκτός από το Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας και τα Δικαστήρια τα οποία ασκούν Ποινική Δικαιοδοσία, περιλαμβανομένου του Κακουργιοδικείου, του Στρατιωτικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Πηγή: Stockwatch 

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today