Επιστρέφεται 14% του ΦΠΑ για αγορά γης

Την ευχέρεια επιστροφής ΦΠΑ 14% σε γη η οποία αγοράστηκε από γονέα ή κηδεμόνα και η οποία μεταβιβάζεται σε ενήλικο τέκνο, για ανέγερση κατοικίας η οποία υπόκειται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 5%, ανακοίνωσε το Τμήμα Φορολογίας, με βάση απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 12/01/2022.
 
Το Σχέδιο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας, εφαρμόζεται για οικόπεδα που ορίζονται στο Όγδοο Παράρτημα, παράγραφο (1)(β)(ii) του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου του 2000, όπως εκάστοτε τροποποιείται, και τα οποία υπόκεινται σε ΦΠΑ.
 
Σημειώνει ότι οι υπόλοιποι όροι του Σχεδίου εξακολουθούν να ισχύουν.

Αναφέρει επίσης ότι η παρούσα τροποποίηση ισχύει από την ημερομηνία Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, δηλαδή από 12 Ιανουαρίου, 2022. 
 
Το Τμήμα Φορολογίας αναφέρει ότι στην ιστοσελίδα του βρίσκεται αναρτημένη η Υπεύθυνη Δήλωση για επιστροφή του ΦΠΑ στην αγορά οικοπέδου για ανέγερση κατοικίας που υπόκειται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.

Πηγή: Economy Today

Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για το μήνα Δεκέμβριο 2021 ανήλθε στις 119,66 μονάδες (με βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 0,63% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 17,10%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, καταγράφηκαν αυξήσεις στα μεταλλικά προϊόντα (30,17%), στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (19,04%), στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (13,02%), στα προϊόντα ορυκτών (5,41%) και στα ορυκτά (4,75%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2021, ο δείκτης σημείωσε αύξηση της τάξης του 10,98% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Η αύξηση αυτή του δείκτη κατά το 2021 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά οφείλεται κυρίως στις αυξήσεις των τιμών των εξής υλικών: κατασκευαστικός χάλυβας (46,56%), σίδηρος οικοδομής (44,34%), χαλκοσωλήνες (32,78%), σωλήνες από χάλυβα (32,69%), σιδερένια κάγκελα (30,28%), δομικό πλέγμα (27,06%), άσφαλτος οδοστρωσίας (26,54%), καλώδια (24,64%) και ακατέργαστη (πριστή) ξυλεία (22,71%).

Πηγή: Cystat

Αύξηση στη χρήση πλαστικού χρήματος

Σύμφωνα με τα στοιχεία της JCC, αύξηση 9% κατέγραψαν το τέταρτο τρίμηνο οι συναλλαγές (πωλήσεις) με τοπικές κάρτες στην Κύπρο, φτάνοντας το €1.695.027.408.

Η χρήση κυπριακών καρτών στο εξωτερικό (πωλήσεις και αναλήψεις μετρητών) αυξήθηκαν κατά 49%, καθώς ανήλθαν στα €611.640.315.

Αρκετά δαπανήθηκαν και από τουρίστες, καθώς οι πωλήσεις που καταγράφηκαν μέσω ξένων καρτών στην κυπριακή αγορά σημείωσαν άνοδο 110%, φτάνοντας τα €302.257.072, ενώ αν υπολογιστούν οι αναλήψεις μετρητών η αύξηση ανέρχεται στο 87% (€360.531.788).

Όσον αφορά τις τουρκικές κάρτες στις ελεύθερες περιοχές, ξοδεύτηκαν €2.375.684 το τελευταίο τρίμηνο του 2021, ενώ οι Κύπριοι ξόδεψαν €6.416.345 για συναλλαγές στα κατεχόμενα.

Πηγή: Inbusiness

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Δεκέμβριο 2021 αυξήθηκε κατά 4,8% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2020, ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα μειώθηκε κατά 0,3%. Για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2021, σημειώθηκε αύξηση 2,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Συγκριτικά με τον Δεκέμβριο του 2020, οι κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο και Μεταφορές παρουσίασαν τις μεγαλύτερες μεταβολές με ποσοστά 15,8% και 13,7% αντίστοιχα. Σε σχέση με τον Νοέμβριο 2021, η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στην κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-0,8%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2021 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Μεταφορές (8,6%). Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά τόσο με τον Δεκέμβριο του 2020 όσο και με τον προηγούμενο μήνα, παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ενέργεια με ποσοστά 28,0% και -1,6% αντίστοιχα.

Πηγή: Cystat

Ψηφίστηκε ο νόμος για προστασία πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος

Ο Νόμος τιτλοφορείται «Ο περί της Προστασίας Προσώπων που Αναφέρουν Παραβάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου Νόμος του 2022».

Στον νόμο προβλέπονται μεταξύ άλλων παροχή προστασίας σε πρόσωπα που υποβάλλουν αναφορά σε σχέση με συγκεκριμένες παραβάσεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράξεις ή παραλείψεις που σχετίζονται με διάπραξη ή πιθανή διάπραξη ποινικού αδικήματος ή με μη συμμόρφωση προσώπου προς νόμιμη υποχρέωσή του, παραβάσεις που θέτουν ή πιθανόν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την υγεία οποιουδήποτε προσώπου, παραβάσεις που προκαλούν ή πιθανόν να προκαλέσουν ζημιά στο περιβάλλον.

Προβλέπεται επίσης ο καθορισμός των προσώπων που δικαιούνται προστασία τα οποία είναι πρόσωπα που αναφέρουν παραβάσεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόσωπα που αναφέρουν παραβάσεις του εθνικού δικαίου, τρίτα πρόσωπα που συνδέονται με τα ως άνω πρόσωπα και ενδεχομένως να υποστούν αντίποινα σε εργασιακό πλαίσιο και νομικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν στα ως άνω πρόσωπα ή για τα οποία εργάζονται ή συνδέονται με εργασιακή σχέση τα ως άνω πρόσωπα.                                             

Καθορίζονται επίσης οι προϋποθέσεις για την προστασία των προσώπων που προβαίνουν σε αναφορά.

Επιβάλλεται επίσης στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημόσιου τομέα να καθορίσουν διαύλους και διαδικασίες για εσωτερική αναφορά παραβάσεων και θεσπίζονται διαδικασίες για υποβολή αναφοράς μέσω εσωτερικών διαύλων αναφοράς.

Ακόμα επιβάλλεται υποχρέωση στις αρμόδιες αρχές να καθορίσουν ανεξάρτητους και αυτόνομους εξωτερικούς διαύλους για την παραλαβή και την διαχείριση πληροφοριών σχετικά με παραβάσεις, καθώς και υποχρέωση να διαχειρίζονται και να εξετάζουν τέτοιες πληροφορίες.

Παρέχεται ακόμα προστασία σε πρόσωπο το οποίο προβαίνει σε δημόσια αποκάλυψη παραβάσεων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και επιβάλλεται υποχρέωση εμπιστευτικότητας όσον αφορά την ταυτότητα του αναφέροντος, περιλαμβανομένης κάθε πληροφορίας από την οποία μπορεί να συναχθεί άμεσα ή έμμεσα η ταυτότητα του.

Θεσπίζονται επίσης μέτρα προστασίας του αναφέροντος από οποιαδήποτε αντίποινα εναντίον του, καθώς και μέτρα στήριξή του και καθορίζονται τα δικαστήρια που θα είναι αρμόδια για την εκδίκαση των εργατικών διαφορών και άλλων διαφορών ιδιωτικού δικαίου που δυνατόν να αναφύονται εξ αφορμής της εφαρμογής των προνοιών του νόμου. Καθορίζονται ακόμα οι κυρώσεις και αποζημιώσεις που δυνατόν να επιβληθούν από το αρμόδιο δικαστήριο.

Θεσπίζονται, τέλος, τα ποινικά αδικήματα της παρεμπόδισης υποβολής αναφοράς, της διενέργειας αντιποίνων σε βάρος αναφέροντος, της κίνησης καταχρηστικών διαδικασιών κατά αναφέροντος, της παράβασης της υποχρέωσης τήρησης του εμπιστευτικού χαρακτήρα της ταυτότητας του αναφέροντος και της υποβολής ψευδών αναφορών ή ψευδών δημοσίων αποκαλύψεων.

Πηγή: Sigmalive

Στο 5% ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη

Ιστορικό ρεκόρ αύξησης, κατά 5%, σημείωσαν οι τιμές καταναλωτή στην ευρωζώνη τον Δεκέμβριο του 2021 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020, όπως επιβεβαίωσε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Έναν μήνα πριν, ο ετήσιος πληθωρισμός ήταν στο 4,9%. Έναν χρόνο πριν ήταν -0,3%.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθε στο 5,3% τον ίδιο μήνα, από 5,2% τον Νοέμβριο. Έναν χρόνο πριν ήταν 0,3%.

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν σε Μάλτα (2,6%), Πορτογαλία (2,8%) και Φινλανδία (3,2%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά σημειώθηκαν σε Εσθονία (12%), Λιθουανία (10,7%) και Πολωνία (8%).

Tη μεγαλύτερη συνεισφορά στον πληθωρισμό ευρωζώνης τον Δεκέμβριο είχε η Ενέργεια (2,46 ποσοστιαίες μονάδες), ακολουθούμενη από τις υπηρεσίες (1,02 ποσοστιαίες μονάδες).

Στην Ελλάδα, ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο ήταν στο 4,4% σε ετήσια βάση και στο 0,5% σε μηνιαία, σύμφωνα με τη Eurostat.

Πηγή: Euro2day

 

 

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today