Η KPMG Κύπρου παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις που αφορούν την επιχειρηματική κοινότητα της χώρας και δημοσιεύει ανά τακτά χρονικά διαστήματα σημαντικές ενημερώσεις για θέματα της οικονομίας που επηρεάζουν την καθημερινότητα των επιχειρήσεων.

Σε αυτή τη σελίδα δημοσιεύονται όλες οι εκδόσεις KPMG Weekly Economics, οι οποίες περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με κυβερνητικά μέτρα, ειδικά σχέδια, ρυθμιστικά πλαίσια και κανονισμούς.

KPMG in Cyprus is committed to keeping the business community abreast of developments which are impacting its day-to-day affairs via a series of insightful alerts, as they are being issued.

This page contains the latest alerts in Greek, relating to governmental measures, specific schemes and regulations.

 

Connect with us

Connect with us