Onze ambitie

Onze ambitie

KPMG wil de community of choice zijn: de vanzelfsprekende keuze voor onze klanten, onze medewerkers en de maatschappij in het algemeen.

KPMG de vanzelfsprekende keuze voor onze klanten zijn.

people talking and smiling

Onze visie: de community of choice

Die uitdagende doelstelling staat centraal in onze aanpak van we alles wat we doen. Ze geeft ons ook voortdurend energie en inspiratie in de relatie met onze stakeholders. 

Preferente werkgever

KPMG is koploper in zijn sector in het aanwerven, ontwikkelen en behouden van toptalent en spaart geen moeite om die positie te behouden. Daarop beknibbelen we niet, want wij willen de beste mensen voor onze klanten en ons bedrijf. Wij waken voortdurend over onze cultuur en onze mogelijkheden tot persoonlijke en professionele ontwikkeling om te garanderen dat we een inspirerende werkomgeving aanbieden.

Strategie: de trends op de markt volgen, mensen ondersteunen en de hoogst mogelijke kwaliteit aanhouden.

Wij streven een ambitieuze doelstelling na. Om die waar te maken moeten we voortdurend scherp blijven en volgen we een strategie die is gestoeld op de markten waarin onze klanten actief zijn, de mensen voor en met wie we werken en een onvoorwaardelijke keuze voor kwaliteit.

  • Wij analyseren de markten – dat is essentieel om een goed beeld te hebben van de actuele trends en problematieken in verschillende sectoren. Binnen dat kader beoordelen we welke diensten een meerwaarde bieden aan (potentiële) klanten. Zo focussen we onze activiteiten en de energie van onze specialisten op de vakgebieden waar onze klanten het meest aan hebben.
  • Onze werknemers krijgen ruimte om te groeien – getalenteerde medewerkers zijn een schaars goed. Daarom besteden wij zoveel aandacht aan het aantrekken van gekwalificeerde professionals en het creëren van een omgeving waarin zij zich kunnen ontplooien. Wij stellen projectteams met een uitgebreide kennis en ervaring samen om onze klanten te helpen. Zij moeten dus kunnen vertrouwen op ons en op de diensten die we aanbieden. We waken over de kwaliteit van onze diensten met behulp van onze interne kwaliteitsenquête.
  • We stoppen veel tijd en geld in ons dienstenaanbod – KPMG wil langetermijnrelaties aangaan met zijn klanten. We waken over de kwaliteit van onze diensten met behulp van onze interne kwaliteitsenquête. We verbeteren de kwaliteit van onze diensten door te investeren in systemen en processen, en met intensieve opleidingsprogramma's voor onze professionals onder het toezicht van ons senior management.