Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staat centraal in het nationale en internationale netwerk van KPMG en in onze waarden.

Wij zetten ons in voor etische praktijken en de bescherming van het milieu.

hands

Onze visie over MVO

Dat betekent dat wij ons ertoe verbinden ethisch verantwoord gedrag te vertonen, het milieu te beschermen en een positieve band te scheppen met de gemeenschappen en de wereld rondom ons.

MVO betekent voor ons:

• de best mogelijke keuze zijn voor onze medewerkers, klanten, leveranciers en gemeenschappen 

• inspireren tot innovatie en nieuwe ideeën over verantwoord zaken doen 

• een verregaand inzicht van de noden in onze lokale gemeenschap ontwikkelen 

• onze MVO-bezigheden proactief koppelen aan onze kernactiviteiten 

• verantwoord omgaan met onze invloed op het milieu.

 

Onze aanpak van MVO

KPMG heeft in België verschillende initiatieven in vier domeinen:

Maatschappij: Wij moedigen onze mensen aan om hun expertise, vaardigheden en tijd in te zetten om een antwoord te bieden op de noden van onze lokale gemeenschappen. Engagement voor de gemeenschappen waarin wij actief zijn, staat centraal in de waarden van KPMG. Wij werken samen met non-profitorganisaties om wederzijdse waarde te creëren en gemeenschappen te helpen groeien en bloeien.

Werkplek: Een van de belangrijke doelstellingen van ons MVO-programma is om een 'voorkeurswerkgever' te zijn. Wij verbinden ons ertoe een werkomgeving te scheppen waar mensen zich kunnen ontplooien en de vrijheid vinden om hun volledige potentieel waar te maken. In het kader van onze personeelsstrategie staan we stil bij onze aanpak op verschillende vlakken: aanwerving en retentie, persoonlijke ontwikkeling, flexibel werken, globaal loonbeleid, people management, leiderschap, diversiteit en inclusie.

Milieu: De klimaatverandering is wellicht de grootste milieu-uitdaging voor ons allemaal; om die aan te kunnen moeten we over de hele wereld samen aan de kar trekken. Als werknemers van KPMG en bewoners van deze planeet, hebben wij daarin een belangrijke rol te spelen, zowel in onze eigen activiteiten als in onze adviezen aan onze klanten. Dat doen we door onze medewerkers te stimuleren om zowel op het werk als thuis actie te ondernemen en door bij te dragen aan het binnenlandse en internationale debat over klimaatverandering.

Markt: MVO speelt ook een belangrijke rol in de relatie met onze klanten en leveranciers. Samenwerken met onze leveranciers en onderaannemers is een belangrijke stap in onze evolutie naar duurzaamheid.

Neem contact met ons op