Publiek-private samenwerking (PPS)

Publiek-private samenwerking (PPS)

Een infrastructuurproject doen slagen met PPS.

Een infrastructuurproject doen slagen met PPS.

Publiek-private samenwerking (PPS) opent nieuwe mogelijkheden voor de ontwikkeling van openbare infrastructuur. Dankzij financiering uit de private sector valt een deel van de voorafgaande financiële inbreng voor de publieke sector weg. Particuliere instanties krijgen hiernaast toegang tot nieuwe domeinen en projecten, waardoor ze nieuwe, langlopende activaklassen kunnen creëren.

Om van een PPS-project een succes te maken, moeten alle partijen goed begeleid en geadviseerd worden en hulp krijgen bij het inschatten van de risico's, het vinden van hun plaats binnen het samenwerkingsverband en het genereren van waarde uit de transactie.

Ons team staat klaar om u te begeleiden bij elke stap van de PPS. Wij scheppen duidelijkheid en ondersteunen u bij het efficiënt beheren van uw contracten en projecten.

 

De uitdaging

Overal ter wereld staan overheden voor de uitdaging om grote infrastructuurprojecten te bouwen en te onderhouden. Publiek-private samenwerkingsstructuren (PPS) bieden alternatieven voor de klassieke aanbestedingsmethodes, kunnen helpen bij het invullen van deze dringende behoefte en bieden een oplossing voor de beperkte overheidsbudgetten.

Om een PPS-project tot een goed einde te brengen, is een duidelijke, contractuele verdeling van de risico's en taken van primordiaal belang. De betrokken partners moeten aan het project samenwerken zonder hun eigen identiteit te verliezen.

 

Openbare diensten

Overheidsinstanties moeten voor hun investeringsprogramma's een commercieel kader creëren dat de aandacht trekt in een concurrerende biedersomgeving. Ons multidisciplinair PPS-team biedt krachtige hulpmiddelen, erkende expertise en essentiële onderhandelingsstrategieën voor elke fase van de ontwikkeling van een project:

 

 • Inleidende fase: toepassen van een screeningmethodologie voor de haalbaarheid van het PPS-project (bv. vergelijking privaat publiek), risicoverdeling, opstellen van het businessplan, eerste financiële evaluatie. 
 • Structureringsfase: keuze van contractuele structuur (DBF, DBM, DBFM, DBFMO, …), modellering schaduwaanbod, gunningscriteria, evaluatie van de sanctiepunten. 
 • Selectiefase: steun bij de openbare aanbestedingsprocedure, het opstellen van de documenten voor overheidsopdrachten, kwalitatieve en kwantitatieve beoordeling van de ingediende offertes. 
 • Onderhandelingsfase: onderhandelingen met bieders en kredietverleners, ondersteuning bij de financiële afsluiting.

 

Private sector

Bieders moeten hun doelen zorgvuldig uitkiezen en proberen om een zo scherp mogelijke offerte in te dienen. Ons multidisciplinair team reikt creatieve en competitieve oplossingen aan, evenals complete onderhandelingsstrategieën voor de volledige ontwikkeling van een project:

 

 • Commerciële overwegingen: biedingsstrategie, uitwerking van en onderhandelen over de commerciële voorwaarden, risicoanalyse en -toewijzing, betalingsmechanismen. 
 • Financiële analyse: bedrijfsstructurering, analyse van de gevoeligheden van de vermogensstructuur. 
 • Financiële modellering: uitstekende financiële modelleringstechnieken, gecombineerd met diverse scenario's en gevoeligheidsanalyse voor financiële afsluitings- en operationele modellen. 
 • Financiële strategie: evaluatie van de optimale vermogensstructuur, opstellen van termsheets, organisatie van de financieringscompetitie, onderhandelen met kredietverleners, uitwerken van obligatieoplossingen. 
 • Fiscale analyse: btw, overdrachtsbelasting, vennootschapsbelasting. 
 • Begeleiding bij het begrijpen van de manier waarop de publieke sector werkt, advies geven en technieken aanreiken om te onderhandelen met overheidsinstanties. 
 • Bijkomende hulpmiddelen: boekhouding, belastingsoptimalisatie, modelaudits.

 

Voordelen

Als lid van de wereldwijd actieve Global Infrastructure & Projects Group beschikt ons team over praktische ervaring met het succesvol ontwerpen, structureren, bespreken en implementeren PPS-projecten.

Wij helpen onze klanten, zowel in de private als in de publieke sector, om het PPS-proces te vereenvoudigen.

Ons multidisciplinair team staat klaar om u te begeleiden bij elke fase van uw project, rekening houdend met uw specifieke projectbehoeften. Wij zorgen voor zeer ervaren mensen die u op kwalitatief hoogstaande wijze kunnen begeleiden bij het verwezenlijken van uw project.

 

Onze projecten

Ons team was de voorbije jaren als financieel, juridisch, fiscaal of boekhoudkundig adviseur betrokken bij de meeste grote PPS-infrastructuurprojecten in België. We hebben ervaring in alle grote infrastructuurdomeinen waar PPS meerwaarde creëerde: infrastructuur voor overheidsdiensten, onderwijs, recreatie, parkeergelegenheid, gezondheidszorg, (sociale) huisvesting, veiligheid, wegen en spoorwegen.

Neem contact met ons op