Een bedrijf rechttrekken

Een bedrijf rechttrekken

Wij treden op als adviseur en helpen u bij elke stap om waarde te genereren.

Wij treden op als adviseur en helpen u bij elke stap om waarde te genereren.

Wanneer u financiële problemen moet oplossen en de resultaten van uw bedrijf moet verbeteren, helpt ons geïntegreerd team van specialisten u om prioriteiten te stellen en het juiste groeitraject te kiezen. Wij treden op als adviseur en helpen u bij elke stap om waarde te genereren.

In deze snel veranderende wereld staat elk bedrijf voor uitdagingen. Een verkeerde beslissing kan soms verstrekkende gevolgen hebben voor de resultaten en de waarde van een bedrijf. Of u nu operationele of financiële moeilijkheden moet overkomen of een werkbaar insolventieplan moet opstellen, ons team begeleidt u stap voor stap om maximale waarde te creëren met de ommekeer van uw bedrijf.

 

Solvabiliteitsoplossingen

  • Bedrijven in nood: hoe groot is het probleem?
  • Insolventieplanning: welke opties heb ik?
  • Insolventie inroepen: wat moet ik doen wanneer mijn bedrijf formeel bescherming tegen zijn schuldeisers vraagt?
  • Uitvoering: hoe maximaliseer ik de waarde?
  • Uittreden uit formele bescherming: hoe keert mijn bedrijf weer terug naar de normale gang van zaken?

Neem contact op met een van onze specialisten voor het antwoord op deze en andere belangrijke vragen.

 

Koerswijziging

  • Identificeren van opties: hoe kan ik snel en doeltreffend mijn opties inschatten?
  • Stabilisatie: hoe stabiliseer ik het bedrijf en schat ik de financiële status in?
  • Herstelstrategie: hoeveel bedraagt de financiële opbrengst van de verschillende opties?
  • Uitvoering: hoe garandeer ik dat het herstelplan volledig wordt uitgevoerd?
  • Waarderealisatie: Welke risico's en kosten zijn aan elk traject verbonden, inclusief aan noodplannen?

Neem contact op met een van onze specialisten voor het antwoord op deze en andere belangrijke vragen.

Neem contact met ons op