Tax update 2021

Tijdens het eerste deel van onze Tax & Legal Update bieden wij een bondig overzicht van relevante evoluties op het vlak van de vennootschapsbelasting, inzichten en ervaringen bij fiscale controles.

 • Inzichten en ervaringen bij fiscale controles (zowel directe belastingen als BTW) zoals o.m. : 
  • focus op vrijstellingsregelingen voor bedrijfsvoorheffing
  • voorzieningen
  • vrijstellingen of verminderingen op vlak van roerende voorheffing
  • verhoogde focus op compliance en ‘formalisme’
 • Nieuwe fiscale wetgeving;
 • De nieuwe regeling inzake de aftrek van autokosten die vanaf aanslagjaar 2021 van toepassing is;
 • Tendensen op vlak van transfer pricing, zoals de overstap van de aftrek voor octrooi-inkomsten naar de aftrek voor innovatie-inkomsten, compliance verplichtingen, standpunten van de rulingdienst;
 • Interessante fiscale rechtspraak en standpunten van de rulingdienst.

Herbeleef ons webinar door de video's te bekijken of selecteer het onderwerp van uw voorkeur door op de overeenkomstige video te klikken.

loading loading

  

Download de documentatie

  

  

  

Legal update 2021

In het tweede deel bespreken onze advocaten een aantal belangrijke wetswijzigingen en evoluties op juridisch vlak.

 • Arbeidsrecht: Het post-corona tijdperk op de werkvloer
  • Vaccinatieplicht op de werkvloer?
  • Hybride werken organiseren en impact op verloning en arbeidsduur
 • Management incentive plannen: hoe management incentiveren?
 • Zakenrecht: Nieuw recht omtrent vastgoed en impact voor het bedrijfsleven
 • Finance: Verband tussen “ESG”  en financiering
 • Vennootschapsrecht: Is uw vennootschap reeds in overeenstemming met het nieuwe WVV?
 • Ondernemingsrecht: kan mijn contractspartij eenzijdig de overeenkomst aanpassen omdat de grondstoffenprijzen stijgen?

 

Herbeleef ons webinar door de video's te bekijken of selecteer het onderwerp van uw voorkeur door op de overeenkomstige video te klikken.

loading loading

  

Download de documentatie