In juni 2020 besliste de Belgische Staat, door de COVID-19-pandemie, om de horecasector een duwtje in de rug te geven door het btw-tarief op de restaurant- en cateringdiensten, met uitsluiting van het verschaffen van alcoholische dranken, tijdelijk te verlagen. Die tijdelijke maatregel was geldig van 8 juni 2020 tot 31 december 2020. Op 23 april 2021 keurde de Ministerraad een ontwerp van KB goed waarbij het btw-tarief op de restaurant- en cateringdiensten opnieuw wordt verlaagd om de horeca­sector er zo snel mogelijk terug bovenop te helpen. 

Nieuw btw-tarief van toepassing

Het btw-tarief op de restaurant- en cateringdiensten bedraagt normaal 12 %, met uitzon­dering van het verschaffen van al dan niet alcoholische dranken, die normaal onderworpen worden aan het gewone tarief van 21 %.

Het KB bepaalt dat de restaurant- en cateringdiensten voortaan onderworpen zijn aan het verlaagde btw-tarief van 6 % en dat dit ook voor alle dranken geldt. Dat betekent dat de verkoop van alcoholische en alcoholvrije dranken die onmiddellijk kunnen worden verbruikt zowel in de ruimte van de dienstverlener als op een andere plaats eveneens aan het verlaagde btw-tarief van 6 % onderworpen is.

We stippen nog aan dat de loutere verschaffing van alcoholische dranken (bier met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5 % vol. en andere dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 % vol.) wel onderworpen blijft aan het normale btw-tarief van 21 %.

Beoogde inrichtingen

Deze maatregel geldt voor alle vaste of tijdelijke inrichtingen die restaurant- of caterin­gdiensten verstrekken (restaurants, kantines, traiteurs, foodtrucks, enz.).

Onder cateringdiensten valt niet alleen het verschaffen van maaltijden (spijzen en drank), maar ook het verschaffen van dranken zonder maaltijden (zodra dit gepaard gaat met een voldoende aantal bijkomende relevante diensten) in alle denkbare drankgelegenheden (cafés, tavernes, enz.).

Inwerkingtreding

Het KB is in werking getreden op 8 mei 2021 en bepaalt dat het verlaagde btw-tarief van 6 % tijdelijk van toepassing is op de restaurant- en cateringdiensten sinds die datum en tot en met 30 september 2021.

Ondertussen publiceerde de btw-administratie een nieuwe circulaire (Circ. n° 2021/C/42, 7 mei 2021, zie monKEY.be) die deze maatregel toelicht. Die nieuwe circulaire vervangt de circulai­re die in juni 2020 werd gepubliceerd (Circ. n° 2020/C/86, 29 juni 2020, zie monKEY.be).

 

Auteurs: Sebastian Kirsch en Coralie Herbiet