Een crisis is een bedreiging voor de één, een opportuniteit voor de ander

Onze analyse suggereert dat de recente crisis die bedrijven hebben meegemaakt vier fasen telt. KPMG vat ze samen in vier R's:

 • Reaction: zorgen dat je alles onder controle hebt
 • Resilience: zorgen dat je wendbaar bent en je aanpast aan de nieuwe situatie
 • Recover: opnieuw opstarten en de opportuniteiten daarin detecteren
 • New Reality: werk maken van je positie in het nieuwe normaal

 

De onderstaande thema's zijn thema’s die strategisch zeer relevant voor de beoordeling van de komende periode. Het kritisch nadenken en overwegen van deze thema’s en de bijbehorende vragen kan input leveren om uw bedrijfsstrategie te sturen.

Labor Force | Customer Behavior |  Supply Chain & Manufacturing | Continuity & Resilience | Purpose, ESG | Debt burden of states & companies | Ways of working | Globalization

  

Labor force: uw werknemers

Certificate icon

Wanneer u uw arbeidskrachten voorbereidt op de nieuwe realiteit, moet u het volgende in overweging nemen:

 
 • Hoe zorgen we ervoor dat tijdelijk ontslagen werknemers kunnen terugkeren?
 • Zal de automatisering versnellen?
 • Welke (nieuwe) arbeidsvaardigheden zullen er nodig zijn?
 • Zal het onevenwicht tussen de vraag naar en het aanbod van specifieke vaardigheden blijven bestaan?
 • Hoe zal het sourcing-proces verlopen (aanbodschaarste)?
 • Hoe zal arbeidsmigratie evolueren?
 • Hoe moet het onderwijssysteem reageren in combinatie met bedrijfsinterne opleidingen?

  

Customer behavior: het veranderende gedrag van uw klanten

Shopping cart icon

Is dit het omslagpunt voor de dominantie van de digitale economie over de fysieke?

 
 • Zal het gedrag van de consument permanent veranderen?
 • Zal er een permanente verandering zijn in de uitgaven m.b.t. de productcategorieën (voeding, reizen, vrije tijd)?
 • Zal de "bewuste klant"-trend versnellen (groen, fair, gezond, lokaal)?
 • Biedt u een gepersonaliseerde, datagestuurde en naadloze omni-channel (shop-web-chat-leverancier-klantenservice) interactie met de klant?
 • In deze nieuwe realiteit moeten bedrijven het digitale aspect en de klant op de eerste plaats zetten.

  

Supply chain & manufacturing : uw toeleveringsketen & productie

Factory icon

Nu onze toeleveringsketen, partners en outsourcing minder gebonden zijn aan grenzen, kunnen wereldwijde crisismomenten een grote impact hebben op de bedrijven van vandaag.

 

Overweeg bij het onderzoeken van uw supply chain en productie het volgende:

 • Zult u blijven kopen bij dezelfde leveranciers, via dezelfde tussenpersonen en zal uw logistieke keten veranderen?
 • Hebt u een ander aankooprisicomodel nodig hebt?
 • Zal de lokale productie toenemen op basis van de personalisatie van producten en goederen?

  

Continuïteit & Veerkracht: hoe wendbaar is uw organisatie?

Arrows in loop icon

Om succesvol te kunnen overleven in crisismomenten moeten bedrijven vooruitdenken en zich aanpassen aan de steeds veranderende dynamiek.

 

Belangrijke vragen zijn:

 • Hoe wordt de bedrijfscontinuïteitsplanning versterkt om uw veerkracht in toekomstige crises te waarborgen?
 • Hoe zal het beheer van bedrijfsrisico's moeten worden aangepast?
 • Hoe kan uw organisatie beter reageren op toekomstige schokken?

  

Purpose: Uw doelstellingen & MVO

Arrow in target icon

Crisismomenten dwingen bedrijven vaak om hun doelstellingen te evalueren en bij te sturen waar nodig.

 

De volgende vragen kunnen dit proces aansturen:

 • Wordt een duidelijk gearticuleerde doelstelling belangrijker voor de klant en de medewerkers?
 • Zal MVO centraal staan bij het herstel van bedrijven? Kan dit gebeuren met behoud van de gewenste economische resultaten?
 • Zullen veranderingen in het gedrag van de klant de evolutie naar meer op duurzaamheid gerichte zakelijke proposities ondersteunen?

  

Debt burden: schuldenlast van staten & bedrijven

Man with currency icon

Zoals verwacht kunnen crises vaak grote financiële gevolgen hebben voor het bedrijfsleven. Bekijk daarom de volgend punten.

 
 • Zullen de grote schulden het herstel uit de crisis verzwakken? Zou het een financiële crisis kunnen uitlokken?
 • Zal het financiële beheer van uw bedrijf fundamenteel veranderen?
 • Zal de focus op operationele efficiëntie verhogen met behulp van technologie?
 • Zal de ongelijkheid tussen concurrenten vergroten en (noodlijdende) fusies en overnames in gang zetten?

  

Ways of working: het nieuwe werken

Computer icon

Het is duidelijk dat de recente crisis de manier waarop bedrijven en hun medewerkers werken sterk heeft veranderd. Wordt deze verschuiving permanent en waar moet je rekening mee houden?

 
 • Is telewerk - ondersteund door technologie en digitalisering - het nieuwe normaal?
 • Wat is de impact op het woon-werkverkeer? Worden zakenreizen een uitzondering?
 • Zal de crisis leiden tot een andere kijk op de organisatie van het werk om een beter evenwicht tussen werk en privéleven te garanderen?
 • Hoe moet het teammanagement zich aanpassen?

  

Globalisering

Globe icon

Een crisis kent geen grenzen en in onze steeds meer verbonden (bedrijfs)wereld kan de impact ernstig zijn. Uw aandachtspunten zijn onder andere:

 
 • Zullen landen steeds meer naar binnen kijken voor welvaart (en de mobiliteit van goederen, diensten en personen beperken)?
 • Zullen de regionale en nationale grenzen worden versterkt?
 • Zal dit zakelijke kansen bieden of de uitbreiding beperken? Waar moet de groei vandaan komen en hoe zal deze de investeringsbeslissingen beïnvloeden?

   

New reality promo

Op dit moment zitten we in de recover-fase, maar gelukkig denken heel wat ondernemingen al actief aan de new reality. Het is vooral belangrijk om een nieuwe visie te ontwikkelen of om uw bestaande visie aan te passen en de gevolgen ervan in te schatten.

Lees hier meer over hoe de onderneming van morgen er volgens onze experts zal uitzien: