We staan aan het begin van een turbulent tijdperk vol transformaties. De aanhoudende gezondheidscrisis heeft een economische crisis in gang gezet. Veel bedrijven zullen dan ook onvermijdelijk geconfronteerd worden met moeilijke beslissingen. 

Hoe men het ook bekijkt, we zijn terecht gekomen in een nieuwe realiteit. Daarbij krijgen we de unieke kans om anders te gaan denken over hoe we de toekomst van het bedrijfsleven en de maatschappij kunnen vormgeven. Nu het silhouet van een wereldwijd herstel zich begint af te tekenen, moeten bedrijven voorbereid zijn om zich de komende maanden aan te passen. De markten zijn competitiever dan ooit, de technologie versnelt in een razend tempo en het is een strategische noodzaak geworden om de juiste vaardigheden te vinden om voldoende relevant te blijven.

Het consumentengedrag is de afgelopen maanden in alle landen, demografieën en industrieën fundamenteel veranderd. De klantverwachtingen zijn gestegen aangezien de prioriteiten verschoven zijn naar gezondheid en veiligheid. Dat heeft als gevolg dat alles wat voorheen als een geweldige klantervaring werd beschouwd, niet langer voldoet aan de verwachtingen en dat bijna alle bedrijven hun klantbenadering hebben gereorganiseerd.

Maar het zijn niet alleen de klanten die meer aandacht verdienen. Bijna elk aspect van de bedrijfsvoering is gevoelig voor veranderingen, die ofwel proactief vanuit de organisatie, ofwel reactief door externe krachten kunnen worden aangestuurd. Om het voortouw te kunnen nemen, moeten leidinggevenden in alle functies de status-quo uitdagen en nieuwe perspectieven ontdekken om hun zakelijke aanpak vanuit elke hoek te versterken.

Dat betekent dat er een personeelsbestand moeten worden opgebouwd dat wendbaarder en veerkrachtiger is. Daarnaast is het belangrijk om de juiste kennis en vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om in toenemende mate digitaal te gaan werken. Het houdt ook in dat de bedrijfsvoering moet worden getransformeerd door strategische investeringen om de inkomsten te verhogen, terwijl de nieuwste technologieën moeten worden omarmd en geïntegreerd. Bovendien moet de interne communicatie opnieuw worden onderzocht en de belemmeringen voor samenwerking moeten worden weggewerkt om zo de innovatiecultuur verder te ontwikkelen en te versterken.  

Daarnaast is het ook belangrijk om een blik te werpen op de externe omgeving, gebruik te maken van veranderingen in de regelgeving om de bedrijfsflexibiliteit te verbeteren en risico's te verminderen,. Alleen zo kunt u zich aanpassen aan nieuwe concurrenten en andere disrupties binnen de markt.  

Prioriteiten voor de CEO

In onze CEO Outlook van 2020 hebben we wereldwijd 1.600 CEO's geïnterviewd om te begrijpen hoe zij de toekomst zien sinds de uitbraak van de COVID-19-pandemie. Uit het onderzoek is gebleken dat chief executives van over de hele wereld dit ongeëvenaarde moment gebruiken om met meer betekenis en impact hun organisaties te leiden en daar zowel een maatschappelijk als een economisch voordeel mee te bereiken. Ze beschermen hun medewerkers, bouwen vertrouwensvolle relaties op met klanten en gemeenschappen en definiëren een nieuwe toekomst van groei en succes voor hun organisaties.

Ons doel is om de gedeelde verantwoordelijkheid en de kans die we vandaag de dag hebben om betere en sterkere samenlevingen op te bouwen door ons werk en onze initiatieven ten volle te benutten. We willen een voorbeeld zijn voor de mensen om ons heen en onze klanten helpen om hetzelfde te doen.

- Harry Van Donink, CEO van KPMG Belgium

In het algemeen komen uit de enquête drie hoofdthema's naar voren die we omschrijven als betekenis, prioriteit en welvaart

  • Betekenis: CEO's zijn gericht op het creëren van betrouwbare, doelgerichte organisaties die met zin en betekenis actief inspelen op maatschappelijke uitdagingen;
  • Prioriteit: CEO’s leggen de prioriteit op transformatie om zo de capaciteiten op te bouwen die nodig zijn om succes te boeken, inclusief het definiëren van langetermijnstrategieën voor de toekomst van werk en het creëren van meer klantgerichte ‘supply chains’  in overeenstemming met hun ESG-programma's (Environmental, Social en Corporate Governance);
  • Welvaart: CEO's richten zich op de langetermijngroei en -welvaart van hun bedrijf, op het versnellen van de digitale transformatie en op de nieuwe vaardigheden die hun organisatie nodig heeft om in de toekomst te kunnen floreren.

Zin en betekenis

Sinds begin dit jaar hebben we gemerkt dat de meeste CEO’s het primaire doel van hun organisatie verschuiven van winstbejag naar een maatschappelijk relevantere doelstelling. Zo’n doelstelling helpt CEO’s vandaag de dag te begrijpen dat het nodig is om verder te kijken dan enkel het dienen van de aandeelhouders. Het is namelijk ook belangrijk om te voldoen aan de behoeften van werknemers en andere belanghebbende in de maatschappij.

Tegelijkertijd heeft de ontwrichtende impact van de pandemie ervoor gezorgd dat CEO’s zich afvragen of hun huidige doelstelling wel echt voldoet aan de behoeften van hun stakeholders. De verbinding met de doelstelling wordt daardoor steeds persoonlijker en emotioneler. De COVID-19-crisis weerspiegelt dan ook het feit dat ook CEO’s met dezelfde familiale en gezondheids uitdagingen worden geconfronteerd als hun medewerkers en gemeenschappen.

Prioriteit

COVID-19 is uiteraard niet de enige uitdaging die ingrijpende economische en humanitaire gevolgen heeft; de klimaatverandering is ook een belangrijke bedreiging die de komende decennia zal blijven toenemen. CEO's erkennen dit en laten zich niet afleiden van hun ESG-doelstellingen terwijl ze hun organisaties opnieuw willen opbouwen op een manier die een duurzame economie ondersteunt. Om vooruitgang te boeken, proberen ze de structurele verschuivingen die tijdens de crisis zijn ontstaan - zoals minder zakenreizen en meer digitaal samenwerken – ten volle te benutten. Voor veel organisaties is flexibel telewerken er letterlijk van de ene op de andere dag gekomen; iets dat in sommige sectoren eerder onwaarschijnlijk of zelfs onmogelijk werd geacht. Dat heeft de adoptie van digitale technologieën radicaal versneld, ook in functies waar digitalisering misschien eerder geen prioriteit was.

Omdat ze de digitale innovatie willen versnellen, zijn CEO's zich ook zeer bewust van hoe hun medewerkers met deze veranderingen omgaan. Veel werknemers zijn bezorgd over de huidige situatie en hun  toekomst en dat terwijl ze ook heel andere manieren van werken moeten omarmen. Daardoor wordt ‘talent risk’ genoemd als de grootste bedreiging voor toekomstige groei, meer nog dan ‘supply chain’ risico’s en protectionisme.

Ondertussen kijken CEO's ook naar de toekomst van hun bedrijfsmodel. Sommige toeleveringsketens werden hard getroffen door de impact van COVID-19. CEO’s maken van de gelegenheid gebruik om na te gaan hoe hun supply chain een concurrentievoordeel kan worden in de nieuwe realiteit. 

Welvaart

Sinds het begin van het jaar is het geloof in de wereldwijde economische groei gekelderd. Ondertussen hebben CEO’s wel meer vertrouwen gekregen in de veerkracht van hun eigen bedrijf in de komende drie jaar. Een belangrijke hefboom voor groei is de versnelling van de digitalisering. Nu de handel steeds meer online plaatsvindt, moeten bedrijven opnieuw nadenken over de behoeften van de klant en hoe ze die zullen vervullen. De uitdaging is nu om  inspanningen en investeringen te richten op enerzijds aspecten die de meeste waarde genereren en anderzijds aspecten die decybersecurity verhogen. 

De weg vooruit

Herstel van de pandemie betekent geen terugkeer naar het 'normaal' zoals we dat kenden. In plaats daarvan is er een kans om een nieuwe toekomst te definiëren, en drie actiegebieden zullen daarin van cruciaal belang zijn: duurzaamheid, digitale technologie en vertrouwen.

Eerst en vooral moeten leiders ervoor zorgen dat alle klimaatinspanningen van de laatste jaren niet verloren gaan als gevolg van de pandemie. In plaats daarvan moeten we de pandemie juist gebruiken om een basis te leggen voor een duurzame, groene economie. Ten tweede moeten organisaties een diepgaand inzicht krijgen in de manier waarop het gedrag van klanten zal veranderen en hoe ze aan deze nieuwe eisen kunnen voldoen. Ten slotte heeft de pandemie bedrijven de kans gegeven om te laten zien hoe zij een echt verschil kunnen maken in de samenleving. Anderzijds is de controle op het handelen van bedrijven ook nog nooit zo sterk geweest.

Als organisaties het vertrouwen van werknemers, klanten en gemeenschappen willen behouden, moeten CEO’s aantonen dat ze zich nu meer dan ooit ten volle focussen op hun doelstellingen. Onze 2020 CEO Outlook wijst uit dat de CEO's bereid zijn om het goede voorbeeld te geven in deze uitdagende tijden.

Samen met u bouwen we aan een betere realiteit. Wij definiëren onze aanpak op basis van uw verhaal. Wij willen de expertise leveren die u nodig heeft om uw weg te vinden in uw nieuwe realiteit. 

Wij helpen u om uw huidige visie aan te passen of om een nieuwe te ontwikkelen, zodat u vertrouwen kunt hebben in de beslissingen die u neemt, nu en in de toekomst.

 

Driving change.

Inspiring perspective.