We bevinden ons momenteel in een tijdperk vol transformaties. De aanhoudende gezondheidscrisis heeft een economische crisis veroorzaakt en COVID-19 heeft de uitdagingen waarmee de wereld vandaag de dag wordt geconfronteerd duidelijk versterkt. Organisaties zullen zich moeten aanpassen aan de nieuwe realiteit om succes te kunnen boeken in deze nieuwe context. Werknemers zijn daarbij een strategisch relevant onderwerp bij de beoordeling van de huidige periode en de komende uitdagingen. Op het gebied van arbeidskrachten, zijn er drie belangrijke aspecten die u in het achterhoofd moet houden: (1) de HR-functie, (2) flexibele verloning en mobiliteit en (3) de impact van het wettelijk kader op het telewerken.

Het eerste aspect waarmee u rekening moet houden in deze nieuwe realiteit is de HR-functie. Om waarde te kunnen blijven creëren, moeten HR-functies hun blik verruimen van een micro- naar een macroperspectief en moeten ze zich vooral richten op strategische activiteiten. De wereldwijde pandemie heeft veel bedrijven aangezet om na te denken over veranderingen in hun bedrijfsmodellen en hun manier van werken. Veel organisaties reageerden snel en deden het nodige om de veiligheid van hun medewerkers te garanderen. Andere bedrijven gaan echter nog een stapje verder; ze hebben hun veerkracht al verbeterd en proberen groeikansen voor de lange termijn te creëren. 

De grootste bedreiging voor die groei op lange termijn is het 'talentrisico'. Enerzijds moet de HR-functie medewerkers helpen om met de nieuwe manier van werken om te gaan. Dat houdt onder meer in dat er extra aandacht moet worden besteed aan bijscholing en omscholing van het personeel - bijvoorbeeld bij de implementatie van nieuwe en geavanceerde technologieën - waarbij we het welzijn van medewerkers niet uit het oog mogen verliezen. Aan de andere kant moeten bedrijven ook manieren vinden om hun mensen niet alleen veilig, maar ook productief en betrokken te houden. Om dat te kunnen verwezenlijken, moeten de doelstellingen en waarden van het bedrijf centraal staan. Het herdefiniëren en verbeteren van de cultuur van uw organisatie om een digitale mentaliteit te benadrukken - terwijl u virtueel werkt en wendbaar blijft - zal van cruciaal belang zijn om te kunnen groeien in deze nieuwe realiteit.

Een tweede belangrijk aspect is mobiliteit. Het mobiliteitslandschap is drastisch veranderd als gevolg van de wereldwijde gezondheidscrisis. Organisaties worden gedwongen om hun mobiliteit- en verloningsbeleid te herzien. Aangezien werknemers regelmatig vanuit huis blijven werken, neemt hun vraag naar meer flexibele mobiliteitsoplossingen toe. Dit zet bedrijven onder druk om hun aanpak te heroverwegen en hun visie aan te passen. Alleen zo kunt u aantrekkelijk blijven in de ‘war for talent’. Deze turbulente tijd biedt dan ook de perfecte gelegenheid om uw verlonings- en mobiliteitsbeleid te evalueren. Een aantrekkelijk en flexibel verloningspakket is namelijk cruciaal om toptalent aan te trekken en te behouden!

Het derde belangrijke element dat in aanmerking moet worden genomen, is het juridische aspect. Een juridisch kader kan veel opportuniteiten bieden voor nieuw HR-beleid, maar er zijn ook nadelen. De plotselinge verandering naar structureel telewerken toont aan dat de meeste bedrijven nog geen juridisch beleid hebben ingevoerd om het thuiswerk te reguleren, zoals een duidelijke verklaring over de werkverwachtingen en de privacy van de werknemers. Een gestructureerd, officieel beleid zal zowel de werkgever als de werknemer beschermen. Meer weten over deze onderwerpen en over u kunt reageren op de nieuwe realiteit? Ontdek onze webinar over werknemersbeleid.

Klik hieronder om toegang te krijgen tot de volledige webinar

Labor Force Webinar (EN)

Ontdek de opportuniteiten in de nieuwe realiteit

          

Onze experten in HR en werknemersbeleid