Sommige bedrijven zien een goede voorbereiding op Brexit als concurrentievoordeel

Brexit blijft nog steeds voor onzekerheden zorgen. Zo is er bijvoorbeeld nog veel onduidelijkheid over hoe de nieuwe relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie er vanaf 2021 zal uitzien. Veel bedrijven nemen dan ook een afwachtende houding aan. Toch worden de krijtlijnen van Brexit langzaamaan steeds duidelijker. Vanaf 1 januari 2021 zal er namelijk heel wat veranderen, met of zonder handelsakkoord. Een goede voorbereiding op alle mogelijke aspecten van Brexit is dan ook van groot belang om de continuïteit van uw onderneming te garanderen.

Weinig vertrouwen in tijdige handelsdeal

Het Verenigd Koninkrijk zal de Europese Unie verlaten op 31 januari 2020. Op dit moment bevinden we ons in een overgangsperiode, waarin er onderhandeld wordt over de nieuwe relatie tussen het VK en de EU. Die onderhandelingen brengen veel onduidelijkheden met zich mee. Voor bedrijven die een link hebben met het VK wordt de onzekerheid steeds groter. Wel kunnen we met zekerheid stellen dat er op 1 januari 2021 heel wat zal veranderen, met of zonder akkoord over de nieuwe relatie tussen het VK en de EU.

De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de EU en het VK verlopen momenteel erg stroef. “De standpunten liggen op verschillende vlakken erg ver uit elkaar. Of er voor 2021 een volledig uitgewerkt akkoord op tafel ligt, is dan ook hoogst twijfelachtig”, verklaart Jeroen Gobbin, Partner, Hoofd van Indirect Tax. “De Britten willen bijvoorbeeld graag afwijken van de regels van de interne markt van de EU. Daardoor kunnen Europese bedrijven na de Brexit een concurrentienadeel ondervinden. De Europese Commissie wil dan ook absoluut vermijden dat het VK een ‘Singapore aan de Thames’ wordt.”

Daarnaast zijn er nog heel wat andere vraagstukken die opgelost moeten worden. Mensen en migratie stonden daarbij vanaf het begin centraal in de Brexitsaga. Migratie blijft ook een gevoelig onderwerp tijdens de onderhandelingen over een potentieel handelsakkoord. Tevens zorgen de douaneformaliteiten rondom Noord-Ierland voor moeilijkheden. Een open grens zonder grenscontroles is voor Ierland en Noord-Ierland van groot economisch belang. Toch wil de EU een bepaalde grenscontrole invoeren. Het invoeren van een harde grens staat daarbij in contrast met het Goede Vrijdagakkoord van 1998, een symbool van de vrede tussen Ierland en Noord-Ierland. Beide landen vrezen dat een harde grens de spanningen opnieuw zal aanwakkeren. Ook is nog niet duidelijk welke rol het Europese Hof van Justitie zal vervullen in het kader van een toekomstig akkoord.

Ondertussen mogen we er wel van uitgaan dat het Verenigd Koninkrijk geen deel meer zal uitmaken van de interne markt van de Europese Unie. Daarnaast valt het VK tevens buiten de douane-unie. Dat wil zeggen dat er hoe dan ook een harde grens tussen het VK en de EU zal ontstaan en dat het VK door verschillende Europese en Belgische instanties dus als ‘derde land’ beschouwd zal worden. Na de transitiefase gaat er voor bedrijven dan ook veel veranderen op dat gebied. Zakendoen met het VK wordt dan totaal anders dan voorheen. Een harde grens betekent namelijk dat er nieuwe formaliteiten en procedures nodig zijn voor goederen of personen die de grens met het VK willen oversteken. Douaneformaliteiten aan de grenzen worden bovendien onvermijdelijk.

Concrete stappen

Het uiteindelijke resultaat van het onderhandelingsproces tussen de EU en het VK is moeilijk te voorspellen. Toch kan u zich maar beter voorbereiden op alle mogelijke scenario’s. Als u nog geen Brexitstrategie heeft, riskeert u namelijk de continuïteit van uw organisatie in het gedrang te brengen. Zo duiken er bijvoorbeeld heel wat veranderingen op in de btw- en douaneregelgeving. Daarnaast kan uw supply chain sterk verstoord geraken door de douanecontroles aan de grens. Bovendien is ook de impact op uw personeelsbestand niet te onderschatten. Een verstrenging van regelgeving en compliance maken bovenstaande elementen alleen nog maar complexer. Er zijn daarom een aantal concrete stappen nodig om ervoor te zorgen dat uw onderneming klaar is om de Brexituitdaging aan te gaan. KPMG helpt u alvast op weg.

Volgens Jeroen Gobbin begint een goede voorbereiding op Brexit met een juiste ‘mapping’ van alle verbanden tussen de organisatie en het Verenigd Koninkrijk. Een mapping toont alle links met het VK op het gebied van leveranciers, klanten, goederenbewegingen, IT-systemen, GDPR, etc. In de mapping-fase onderzoeken we ook potentiële disrupties. We gaan bijvoorbeeld na hoe de veranderende btw- en douaneformaliteiten uw bedrijfsresultaat en prijszetting kunnen beïnvloeden. Ook helpen we u bij het verkrijgen van de nodige vergunningen om het douaneproces vlotter te laten verlopen. Als u geen ervaring hebt met douane-afhandeling, raden we u overigens aan om samen te werken met een partner die dat voor u kan regelen.

Daarnaast dienen we te bekijken hoe afhankelijk u bent van Britse klanten en leveranciers. Als Britse klanten een riskant groot deel van uw portefeuille vormen, moet u uw klantenportefeuille diversifiëren. Misschien is het ook nodig om uw bedrijfsprocessen en supply chain te corrigeren. Onderzoek bijvoorbeeld de eventuele impact van Brexit op levertijden en voorraden en ga bijgevolg na of u strategische voorraden van grondstoffen uit het VK moet aanleggen.

Bovendien is het erg belangrijk om de impact van Brexit op uw werknemers te analyseren. “De complexere mobiliteit zal zeker een groot effect hebben op bedrijven en hun medewerkers”, onderstreept Jeroen Gobbin. “Het VK wordt een derde land. Dat betekent extra papierwerk, meer formaliteiten en een langere doorlooptijd om iemand vanuit het VK te kunnen inzetten. Bekijk ook of uw organisatie actie moet nemen om de immigratiestatus of sociale verzekering van uw medewerkers aan beide kanten van het Kanaal in orde te brengen om zo de continuïteit van uw onderneming te garanderen.”

Uit een correcte mapping moeten er vervolgens concrete actiepunten worden gedistilleerd. Die actiepunten zijn zeer uiteenlopend. Er moeten bijvoorbeeld heel wat documenten en vergunningen worden aangevraagd. Een douaneaangifte moet bovendien ondersteund worden door een heleboel data waarover een bedrijf misschien niet onmiddellijk beschikt. Een verandering in btw-tarieven, kan ook een verandering in bepaalde processen en IT-systemen met zich meebrengen. De verschillende actiepunten die een organisatie moet ondernemen, moeten bovendien aangepakt worden volgens hoogdringendheid.

Na het opstellen van de concrete actiepunten moeten deze taken en verantwoordelijkheden uiteraard worden toegewezen. Jeroen Gobbin raadt aan om dit niet aan één persoon toe te wijzen, maar om een multidisciplinair team samen te stellen. “Een multidisciplinair team is de beste manier om verantwoordelijkheden te alloceren. Mensen van verschillende afdelingen binnen het bedrijf kunnen zo onmiddellijk de impact op hun afdeling communiceren. Het geeft een grotere garantie op een goede samenwerking op het vlak van logistiek, IT, fiscaliteit en regelgeving.”

Goede voorbereiding kan concurrentievoordeel opleveren

Een juiste Brexitstrategie kan de continuïteit van uw onderneming helpen waarborgen. “Bedrijven die zich goed op de Brexit hebben voorbereid beginnen dit ondertussen zelfs als een concurrentievoordeel te zien”, waarschuwt Jeroen Gobbin. KPMG kan u helpen om de impact van Brexit op uw onderneming goed te analyseren. Het multidisciplinaire team van KPMG bevat specialisten in fiscaliteit, regelgeving, IT en change management. Ze volgen de ontwikkelingen rondom de Brexit op de voet en kunnen u helpen van A tot Z. De expertise en integrale aanpak van KPMG zorgen ervoor dat we een breed gamma aan oplossingen kunnen aanbieden om zo de gevolgen van Brexit goed in te schatten. Zo kan u zich optimaal voorbereiden op de mogelijke verstoringen door Brexit.

“Dat veel Belgische ondernemingen nog steeds afwachtend zijn over Brexit is begrijpelijk, maar risicovol. Wachten op duidelijkheid over een eventuele handelsdeal tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk is geen optie meer”, vertelt Gobbin. “Organisaties focussen best op de gegevens die wel al bekend zijn over Brexit, en niet op de onduidelijkheden over een mogelijk handelsakkoord. Momenteel kunnen bedrijven al redelijk nauwkeurig inschatten welke invloed bepaalde toekomstige Brexitformaliteiten zullen hebben op hun organisatie. Daarom is mijn advies: niet afwachten, maar vandaag nog handelen!"