Transfer pricing documentatieverplichtingen en landenrapportering ingevoerd in België

Transfer pricing documentatieverplichtingen

De Wet (van 1 juli 2016) die formele transfer pricing documentatieverplichtingen en de landenrapportering invoert, werd in het Belgisch Staatsblad van 4 juli 2016 gepubliceerd. Nu België ook de landenspecifieke transfer pricing documentatievereisten ingevoerd heeft, dienen de kwalificerende belastingplichtigen de nodige stappen en acties te ondernemen om zich tijdig voor te bereiden op deze nieuwe verplichtingen.

1000
Dirk Van Stappen

Partner, Corporate Tax | Tax, Legal & Accountancy

KPMG in België

E-mail
Transfer pricing

Landenrapportering

De landenrapportering (in het Engels “country-by-country reporting” genoemd) die België heeft ingevoerd is grotendeels in lijn met de OESO- en EU-bepalingen terzake. De door de wet gedefinieerde entiteit van kwalificerende groepen (met een geconsolideerde bruto-opbrengst van minimum 750 miljoen EUR in het jaar dat de rapporteringsperiode onmiddellijk voorafgaat) zal een landenrapport moeten indienen bij de Belgische belastingadministratie binnen de 12 maanden na het afsluiten van het boekjaar waarvoor de groep een geconsolideerde jaarrekening opmaakt.

 

Groepsdossier, Lokaal dossier

België heeft de verplichting ingevoerd om een Groepsdossier (in het Engels "Master file" genoemd) en een Lokaal dossier (in het Engels "Local file" genoemd) in te dienen voor elke Belgische vennootschap of vaste inrichting in België (van een multinationale groep) die één van de volgende criteria overschrijdt (te beoordelen op basis van de enkelvoudige jaarrekening van het onmiddellijk voorafgaand boekjaar):

  • Een totaal van 50 miljoen EUR aan bedrijfs- en financiële opbrengsten (met uitsluiting van de uitzonderlijke opbrengsten)
  • Een balanstotaal van 1 miljard EUR
  • Een jaargemiddelde van het personeelsbestand van 100 voltijdse equivalenten

Groepsdossier/Master file: De inhoud van het Groepsdossier volgt sterk het formaat zoals naar voorgeschoven door de OESO. Het Groepsdossier zal elektronisch ingediend moeten worden bij de Belgische belastingadministratie binnen de 12 maanden na het afsluiten van de rapporteringsperiode van de multinationale groep. De praktische indieningsformaliteiten moeten nog worden vastgesteld bij Koninklijk Besluit.

 

Lokaal dossier/Local file: Het Lokaal dossier zal opgeleverd moeten worden in een specifiek formaat dat bestaat uit twee delen (formulieren meer bepaald).

  • Eén deel van het Lokaal dossier zal algemene ondernemingsinformatie omvatten dat zal ingevuld en ingediend moeten worden door alle vennootschappen of vaste inrichtingen die één van de criteria overschrijden (hierboven vermeld).
  • Het tweede deel van het formulier (een meer gedetailleerd deel dat vooral kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de diverse vormen van intragroepstransacties omvat) dient enkel te worden ingevuld en ingediend door vennootschappen of vaste inrichtingen die een drempelwaarde van een totaal van 1 miljoen EUR aan grensoverschrijdende transacties met groepsentiteiten overschrijden. Indien de vennootschap of vaste inrichting meerdere bedrijfseenheden omvat, dan dient het tweede deel van het formulier te worden ingevuld en ingediend door elke bedrijfseenheid die deze drempelwaarde overschrijdt.

De Wet voorziet dat het Lokaal dossier elektronisch dient ingediend te worden samen met de Belgische belastingaangifte.

 

Boetes en inwerkingtreding

Deze nieuwe verplichtingen worden ingevoerd voor de boekjaren die beginnen vanaf 1 januari 2016 en later. Het niet vervullen van de rapporterings- en documentatieverplichtingen zullen leiden tot boetes tussen 1.250 en 25.000 EUR vanaf de tweede overtreding.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2024 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.