Binnenkort geen voorschotten btw meer?

Binnenkort geen voorschotten btw meer?

Elke belastingplichtige die ervoor opteert om btw-aangiften op kwartaalbasis in te dienen (en aan de voorwaarden voldoet om deze op kwartaalbasis te kunnen indienen) wordt geconfronteerd met betalingen van voorschotten.

1000

Indien de btw-aangifte van het afgelopen kwartaal resulteert in een te betalen saldo (m.a.w. er staat een bedrag in rooster 71 van de btw-aangifte), dan moet de belastingplichtige in principe uiterlijk de 20ste van de tweede en de derde maand van het volgende kwartaal een voorschot op de btw betalen.

Echter, zeer recent maakte Minister Van Overtveldt bekend dat vanaf 1 januari 2017 de kwartaalaangever niet langer btw-voorschotten zal moeten betalen. Wel zal de kwartaalaangever in principe een voorschot moeten betalen in het laatste kwartaal van het jaar conform de regeling die van toepassing is bij de maandaangevers (i.e. het betalen van een december-voorschot). De praktische toepassing is nog niet bekend, maar het Koninklijk Besluit hiervoor is wel in de maak. Van zodra er meer informatie is, brengen wij u via deze weg op de hoogte.

© 2023 KPMG Central Services, een Belgisch Economisch Samenwerkingsverband ("ESV/GIE") en lid van de KPMG wereldwijde organisatie van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Limited, een "private English company limited by guarantee". Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.