Fiscale regularisatie in 2016

Fiscale regularisatie in 2016

Anno 2016 komt er een nieuwe periode van fiscale regularisatie in België. Deze nieuwe mogelijkheid om de niet-aangegeven inkomsten alsnog op te biechten komt er op een bijzonder gunstig tijdstip. Immers, in het licht van de algemene automatische uitwisseling van gegevens is het ongetwijfeld interessant om een dergelijke regularisatie te overwegen.

1000

Hieronder schetsen wij kort de belangrijkste punten van deze ontwerptekst die waarschijnlijk vanaf 1 januari 2016 van toepassing zouden zijn:

 

  • De nieuwe regularisatieronde zal permanent zijn. Niet alleen roerende inkomsten, maar ook onroerende inkomsten kunnen geregulariseerd worden, net zoals beroepsinkomsten, verjaarde kapitalen, BTW-handelingen en sociale bijdragen.
  • Wat betreft de te regulariseren inkomsten en het toepasselijk tarief moet er een onderscheid gemaakt worden tussen niet-verjaarde inkomsten, verjaarde inkomsten en inkomsten van het lopend jaar. Als u wil regulariseren in 2016 zijn de niet-verjaarde fiscale inkomsten de inkomsten die behaald werden na 1 januari 2009.
  • Indien u niet-verjaarde fiscale inkomsten wilt regulariseren zal u het toepasselijk tarief voor de betrokken categorie van inkomsten betalen plus 20 procentpunten (bijv. niet-verjaarde inkomsten uit dividenden met een toepasselijk tarief van 25% + 20% = 45%).
  • Het tarief voor niet-verjaarde sociale bijdragen bedraagt 15% van de te regulariseren beroepsinkomsten.
  • Indien u fiscaal verjaarde –weliswaar zwarte- kapitalen wilt regulariseren zal u 36 procentpunten moeten betalen op dit kapitaal. Op een kapitaal van 100 betaalt u dus 36.

We merken hierbij op dat de hierboven vermelde tarieven met de jaren zullen stijgen (zo is dit voor 2017 al 22% voor niet-verjaarde inkomsten en 37% voor verjaard kapitaal) en indien men van plan is te regulariseren, u er best geen gras over laat groeien en dit doet zodra de nieuwe wetgeving in werking treedt. Zoals voorheen zal men de woonstaatheffing ook niet kunnen verrekenen met deze regularisatieheffing.

Hoe moet u nu concreet procederen indien u inkomsten wilt regulariseren?

U zal een regularisatieaangifte moeten indienen bij het Contactpunt regularisaties, met een bondige verklaring omtrent het fraudeschema, de omvang en de oorsprong van de desbetreffende inkomsten.

Het is belangrijk dat degene die een regularisatie overweegt in staat is om de oorsprong van zijn kapitaal zelf schriftelijk te bewijzen, en meer bepaald dat het kapitaal een normaal belastingregime heeft ondergaan. Wie echter niet-verjaarde inkomsten wil regulariseren zal ook het fiscaal verjaarde kapitaal moeten regulariseren (aan 36 procentpunten), tenzij men dus het schriftelijk bewijs kan leveren dat het kapitaal een normaal belastingregime heeft ondergaan.

Heeft u dit schriftelijk bewijs niet (meer) en bent u ook niet bereid om het fiscaal verjaarde kapitaal te regulariseren, dan rest wellicht enkel nog de eventuele mogelijkheid om de niet-verjaarde inkomsten spontaan aan te geven bij de lokale controle, voor zover de lokale controle bereid zal zijn dit te aanvaarden. De toekomst zal dit moeten uitwijzen.

Deze toekomstige permanente regularisatiemogelijkheid en de bijbehorende fiscale en strafrechtelijke immuniteit is ongetwijfeld goed nieuws voor belastingplichtigen die nog niet-aangegeven inkomsten staan hebben in het buitenland, en deze alsnog wensen te regulariseren.
 

© 2023 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.