Begroting van 2015 en 2016 en ‘tax shift’

Begroting van 2015 en 2016 en ‘tax shift’

De Belgische regering heeft aangekondigd dat ze een akkoord heeft bereikt over de begroting van 2015 en 2016 en over de implementatie van de ‘tax shift’. Er wordt verwacht dat het parlement deze maatregelen nog voor het einde van het jaar zal goedkeuren en het merendeel ervan in werking zal treden vanaf 1 januari 2016.

1000

De regering kwam tot een akkoord over de volgende belastingverminderingen en verlagingen van sociale zekerheidsbijdragen:

 • De sociale zekerheidsbijdragen voor de werkgevers dalen van 33% (werkelijk) tot 25%. Voor de lonen die reeds van een werkelijk tarief van 25% genieten, worden de bijdragen verder verlaagd met 4 à 5%.
 • KMO’s met maximum zes werknemers worden vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen voor de eerst aangeworven werknemer. De bestaande verlaging van de bijdragen voor de eerste vijf werknemers zal uitgebreid worden naar de eerste zes werknemers.
 • De sociale zekerheidsbijdragen voor zelfstandigen op de eerste schijf van het beroepsinkomen worden verlaagd tot 20,5% (in plaats van 22%).
 • De personenbelasting wordt verlaagd, voornamelijk voor de lage en middelhoge inkomens, door: 
  • Een verhoging van de belastingvrije som.
  • Een afschaffing van de belastingschijf van 30% en een verhoging van de ondergrens van de belastingschijf van 45%.
  • Een verhoging van de forfaitaire aftrek van beroepskosten.

 

Anderzijds zullen de volgende belastingen worden verhoogd/ingevoerd:

 • Een verhoging van de accijnzen op alcohol, tabak en diesel (uitgezonderd professionele diesel) vanaf 1 november 2015. De accijnzen op benzine zouden worden verlaagd.
 • De invoering van een belasting op frisdranken:
  • Zowel op suikerhoudende dranken, light dranken, als dranken zonder suiker.
  • In de toekomst kan de belasting worden uitgebreid naar andere ongezonde voeding.
 • Een stijging van de roerende voorheffing (op interesten en dividenden) van 25% naar 27% vanaf 1 januari 2016 (voor de klassieke spaarboekjes worden er geen wijzigingen verwacht).
 • De invoering van een meerwaardebelasting van 33% op de realisatie van beursgenoteerde aandelen binnen de 6 maanden. Voor minderwaarden op aandelen wordt geen compensatie voorzien.

 • De invoering van een nieuwe ronde fiscale regularisatie.

© 2023 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.