Schenking van Vlaams vastgoed fiscaal interessanter vanaf 1 juli 2015

Schenking van Vlaams vastgoed fiscaal

De belasting op schenking van onroerende goederen is aanzienlijk vereenvoudigd en verlaagd met ingang van 1 juli 2015. Dit maakt het interessanter om Vlaams vastgoed tijdens het leven reeds aan de volgende generatie over te dragen.

1000

De verlaagde schenkbelasting is van toepassing op alle schenkingen van onroerende goederen op voorwaarde dat de schenker – op het ogenblik van de schenking – zijn fiscale woonplaats heeft in het Vlaams Gewest, ongeacht of het geschonken goed wel of niet in het Vlaams gewest ligt.

Wanneer de fiscale woonplaats van de schenker tijdens de periode van vijf jaar vóór de schenking op meer dan één plaats in België lag, dan zal het verlaagde schenkingsrecht enkel gelden indien de schenker van die vijf jaar het langst in het Vlaamse Gewest woonachtig was.

 

Ingrijpende verlaging schenkbelasting

Voortaan zijn er nog maar 2 tabellen van progressieve tarieven: het tarief in rechte lijn en tussen partners en hun kinderen en het tarief tussen alle andere personen. Dit resulteert in de volgende nieuwe basistarieven:


                   TABEL I : Tarief in rechte lijn en tussen partners

Waarde van de schenking per schenker en per begiftigde in euro: Vanaf 
 tot en met  Tarief in %   Totaal van de belasting over de voorgaande gedeelten in euro
0,01 15 .000 3 -
150.000,01  250.000  9  4.500
250.000,01 
 450.000 
18   13.500
450.000,01  - 27 49.500

 

                     TABEL II : Tarief tussen alle andere personen

Gedeelte van de schenking per schenker en per begiftigde in euro: Vanaf tot en met Tarief in %   Totaal van de belasting over de voorgaande gedeelten in euro
0,01 150.000  10 -
150.000,01  250.000  20  15.000
250.000,01  450.000  30  35.000
450.000,01 - 40  95.000

 

De berekening van de belastbare grondslag blijft ongewijzigd. Zo zal de schenking van een gemeenschappelijk onroerend goed door ouders aan hun beide kinderen voor de berekening van de schenkbelasting nog steeds aanzien worden als vier afzonderlijke schenkingen.

Verder blijft ook de regel van het progressievoorbehoud behouden. Een schenking van onroerend goed tussen dezelfde partijen binnen de 3 jaar na een eerdere schenking of een overlijden van de schenker binnen de 3 jaar na de schenking van onroerende goederen, zal mee in acht worden genomen voor het bepalen van het toepasselijk tarief van de latere schenking of de verschuldigde erfbelasting.

 

Energiebesparende renovaties en kwaliteitsvolle verhuringen: bijkomende verlaging

De nieuwe regeling kent een bijkomende tariefverlaging indien de begiftigde aan het onroerend goed specifieke energiebesparende werken laat uitvoeren. De werken moeten weliswaar binnen een termijn van 5 jaar na de schenking worden uitgevoerd voor in totaal minstens 10.000 euro (excl. btw).

De bijkomende tariefverlaging geldt eveneens indien de begiftigde binnen de 3 jaar na datum van de schenking een geregistreerde huurovereenkomst van minstens negen jaar afsluit en een conformiteitsattest (conformiteit met de Vlaamse Wooncode) kan voorleggen. De voorwaarde voor verhuring van minstens 9 jaar is geen louter formele verplichting. Er is een effectieve verhuring gedurende de hele periode vereist.

Dit resulteert in volgende tarieven (na teruggave):


                  TABEL I : Tarief in rechte lijn en tussen partners

Gedeelte van de schenking per schenker en per begiftigde in euro: Vanaf  tot en met  Tarief in % Totaal van de belasting over de voorgaande gedeelten in euro
0,01  150.000  3 -
150.000,01  250.000  6   4.500
250.000,01  450.000  12 10.500
450.000,01 - 18 34.500

 

 

                       TABEL II : Tarief tussen alle andere personen

Gedeelte van de schenking per schenker en per begiftigde in euro: Vanaf  Tot en met  Tarief in %  Totaal van de belasting over de voorgaande gedeelten in euro
0,01 150.000 9 -
150.000,01 250.000 17 13.500
250.000,01  450.000 24 30.500
450.000,01 - 31 78.500


Voor bovenstaande gunstregelingen wordt de bijkomende voorwaarde opgelegd dat de geschonken goederen gelegen moeten zijn in het Vlaams Gewest.

Bovendien is het belangrijk te weten dat beide verminderingen niet meteen worden toegekend bij de schenking. De schenking wordt eerst geregistreerd tegen het gewone schenkingsrecht. Het verschil tussen het normale tarief en het verlaagde tarief kan nadien worden teruggevraagd.

-
-

© 2023 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.