Opportuniteit inzake successieplanning Spaans onroerend goed

Opportuniteit inzake successieplanning Spaans

Ten gevolge van een veroordeling van het Hof Van Justitie op 3 september 2014 heeft Spanje zijn wetgeving met betrekking tot schenkings-en successierechten voor niet-inwoners aangepast. Voortaan kunnen niet –inwoners eveneens genieten van een vrijstelling of ruime vermindering van deze rechten.

1000

Veroordeling Hof van Justitie

Op 3 september 2014 werd Spanje veroordeeld door het Europese Hof van Justitie wegens schending van het vrije verkeer van kapitaal.

In Spanje hebben de afzonderlijke deelstaten een eigen bevoegdheid inzake schenking- en successierechten. De deelstaten kennen op basis van deze bevoegdheid vaak vrijstellingen of ruime verminderingen inzake schenkings-en successierechten toe. Niet-inwoners konden echter, in tegenstelling tot inwoners van Spanje, niet genieten van deze vrijstellingen en verminderingen en vielen terug op de nationale regeling die veel minder gunstig was.

Spanje heeft eind vorig jaar zijn wetgeving met onmiddellijke werking aangepast in het voordeel van de begiftigden/ erfgenamen die geen inwoner van Spanje zijn. Zij kunnen nu op basis van de ligging van het onroerend goed gebruik maken van de meer gunstige regeling van de deelstaten.

 

Opportuniteiten

De gewijzigde fiscale wetgeving biedt opportuniteiten voor wie onroerend goed in Spanje heeft en zijn successieplanning wenst te bekijken.

Maar ook voor situaties waarin reeds schenkings- of successierechten werden betaald biedt deze uitspraak perspectieven. Op basis van de veroordeling door het Hof van Justitie is het immers mogelijk om de te veel betaalde schenkings- of successierechten terug te vorderen. Merk op dat deze terugvordering slechts mogelijk is voor de schenkings-of successierechten betaald binnen een periode van vier jaar voorafgaand aan de uitspraak van het Europese Hof van Justitie.

© 2023 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.