Notionele intrestaftrek voor aanslagjaar 2016: 1,630%?

Notionele intrestaftrek voor aanslagjaar 2016

De berekening van de notionele intrestaftrek is ingevolge de wet van 17 juni 2013 aanzienlijk gewijzigd. De berekening voor een aanslagjaar (bv. 2016) wordt berekend op basis van de gemiddelde opbrengst van een 10-jaar lopende OLO in de maanden juli, augustus en september van het voorlaatste jaar voorafgaand aan het aanslagjaar (bv. 2014).

1000

Voor aanslagjaar 2016 bedraagt de gemiddelde opbrengst 1,562%, vergeleken met 2,630% in het voorgaande jaar. Gelet op het feit dat het aftrekpercentage voor een bepaald aanslagjaar niet meer dan 1% kan afwijken van datgene van het vorige aanslagjaar,betekent dit dat de notionele intrestaftrek voor aanslagjaar 2016 voor grote vennootschappen 1,630% bedraagt. KMO’s krijgen nog steeds een half procentpunt extra en mogen dus een tarief van 2,13% gebruiken.

Toch kan de overheid steeds beslissen om van deze regel af te wijken en een percentage te kiezen gelijk aan de gemiddelde opbrengst. KPMG houdt u op de hoogte indien er een Koninklijk Besluit in die zin gepubliceerd zou worden.

© 2023 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.