Zahtjev za umanjenje akontacije poreza na dobit (FBiH i RS)

Zahtjev za umanjenje akontacije poreza na dobit (FBiH i

Vlada Federacije BH i Vlada RS donijele Odluku o proglašenju stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID-19)

1000

Uzimajući u obzir situaciju sa COVID-19 u zemlji i značajan uticaj na poslovanje velikog broja društava, želimo vam skrenuti pažnju na mogućnost predaje:

 

Zahtjeva za umanjenje akontacije poreza na dobit uslijed prirodnih i drugih nesreća (FBiH)

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 214. sjednici održanoj 16. 03. 2020. godine, a u vezi nastanka zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Federacije Bosne i Hercegovine, donijela Odluku o proglašenju stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 21/20).

S obzirom da je u FBiH proglašeno stanje nesreće, skrećemo Vam pažnju na odredbe člana 52. stav (4) Zakona o porezu na dobit FBiH (Službene novine FBiH, broj 15/16 i 15/20) u skladu sa kojim je moguće Poreznoj upravi FBiH podnijeti zahtjev za izmjenu mjesečnog iznosa akontacije poreza na dobit u slučaju „prirodnih i drugih nesreća koje su bitno uticale na poslovanje poreznog obveznika.“

Porezni obveznik je u zahtjevu dužan navesti i obrazložiti razloge, te priložiti dokaze u vezi navedenih razloga, za izmjenu visine mjesečnog iznosa akontacije poreza na dobit.

Novi iznos akontacije poreza na dobit utvrđuje se Rješenjem Porezne uprave FBiH, a novi iznos se primjenjuje za naredni mjesec u odnosu na mjesec u kojem je izdato Rješenje.

 

Zahtjeva za umanjenje akontacije poreza na dobit (RS)

Vlada Republike Srpske je na prvoj vanrednoj sjednici održanoj 16.03.2020. godine, a u vezi nastanka zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Republike Srpske, donijela Odluku o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) (Službeni glasnik RS, broj 25/20).

S obzirom da COVID-19 ima značajan uticaj na poslovanje velikog broja društava, skrećemo Vam pažnju na odredbe člana 39. stav (2) Zakona o porezu na dobit RS (Službeni glasnik RS, broj 94/15, 1/17 i 58/19) u skladu sa kojim je moguće Poreznoj upravi RS podnijeti zahtjev za utvrđivanje akontacije poreza na dobit u skladu sa planom, „ukoliko porezni obveznik planira da će u tekućoj godini ostvariti veću ili manju dobit.“

 

Ukoliko će vam biti potrebno više informacija i podrška u pripremi zahtjeva Poreznoj upravi FBiH, odnosno Poreznoj upravi RS, molimo da kontaktirate:

 

Zenaida Mehmedbegović-Jarebica, Menadžer u odjelu Računovodstvenih usluga i usluga obračuna plata zjarebica@Kpmg.Com

 

Asja Jevtić, Viši Menadžer u odjelu Poreznog savjetovanja ajevtic@Kpmg.Com

charts

© 2024 KPMG B-H d.o.o., a Bosnian and Herzegovinian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

The information contained and accessed on this site (the "Site") is provided by the KPMG entity indicated on the homepage as owner of the Site ("KPMG") for general guidance and is intended to offer the user general information of interest. The information provided is not intended to replace or serve as substitute for any audit, advisory, tax or other professional advice, consultation or service. You should consult with a KPMG professional in the respective audit, advisory, tax or other professional area to obtain such services.

Connect with us