Zahtjev za izdavanje Potvrde o višoj sili

Zahtjev za izdavanje Potvrde o višoj sili

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine objavila je dana 20.03.2020. godine na svojoj web stranici da će izdavati Potvrde o višoj sili društvima članicama Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine.

1000

Potvrda o višoj sili će se izdavati u svrhu dokazivanja da je ugovorna strana bila onemogućena da izvrši svoj ugovor djelomično ili u potpunosti, uslijed okolnosti na koje nije mogla uticati ili predvidjeti.

Društva koja namjeravaju da podnesu zahtjev za izdavanje Potvrde o višoj sili trebaju da podnesu zahtjev na memorandumu svog društva ili na putem zahtjeva koji je dostupan na sljedećem linku, te da obavezno navedu, između ostalog, o kojoj vrsti usluga ili roba se radi, datumu i mjestu isporuke, broju ugovora kojim su regulisani ugovorni odnosi, okolnosti zbog kojih roba ili usluge nisu mogle biti isporučene i slično.

Na zahtjevu koji je dostupan na stranici Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine navodi se da se uz zahtjev, između ostalog, prilaže Ugovor kojim su regulisani ugovorni odnosi između ugovorih strana a za koji se traži izdavanje Potvrde o višoj sili te dokaz o postojanju klauzule kojom je regulisana viša sila.

Vanjskotrgovinska komora BiH će Potvrde o višoj sili izdavati besplatno.

Za sve dodatne informacije kao i za eventualnu pomoć vezano za pozivanje na višu silu u ugovornim odnosima budite slobodni da nas kontaktirate na e-mail adresu sslipicevic@kpmg.com

charts

© 2024 KPMG B-H d.o.o., a Bosnian and Herzegovinian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

The information contained and accessed on this site (the "Site") is provided by the KPMG entity indicated on the homepage as owner of the Site ("KPMG") for general guidance and is intended to offer the user general information of interest. The information provided is not intended to replace or serve as substitute for any audit, advisory, tax or other professional advice, consultation or service. You should consult with a KPMG professional in the respective audit, advisory, tax or other professional area to obtain such services.

Connect with us